Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Het departement CJM berichtte onlangs dat er voor 2018 opnieuw aanvragen kunnen worden ingediend.

De aanvragen zijn bedoeld voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten. En ook de nieuwe innovatieve partnerprojecten bieden interessante mogelijkheden voor projecten rond muzikaal erfgoed.

Vernieuwende & voorbeeldige projecten

Vorig jaar besliste de minister van cultuur om de ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten even ‘on hold’ te zetten. Wegens de beperkte budgettaire ruimte, gecombineerd met de opstart van de pilootprojecten rond waardering, zag hij zich genoodzaakt om in 2017 enkel projecten te ondersteunen die al een tweede of derde fase ingingen. Twee weken geleden maakte het departement Cultuur, Jeugd en Media bekend dat voorstellen voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten opnieuw kunnen worden ingediend voor 2018. Grote zekerheid is er evenwel nog niet, aangezien de middelen nog gezocht worden. Pas in het najaar zal hierover uitsluitsel komen, bij de goedkeuring van de begroting voor 2018.

De ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten zijn in het leven geroepen om ‘nieuwe ontwikkelingen’ in het erfgoedveld of een deelsector (bijvoorbeeld muzikaal erfgoed) mogelijk te maken en te versterken. Concreet gaat het om het ontwikkelen van nieuwe kennis en/of methodieken, bijvoorbeeld met betrekking tot inventarisatie, publieksontsluiting en nieuwe technologieën. Belangrijk is dat het project een voorbeeld kan zijn voor het ruimere cultureel-erfgoedveld en een landelijke relevantie heeft. Bovendien moet de aanvrager de opgebouwde expertise delen met de erfgoedsector.

Ook voor kunstenorganisaties

Ook kunstenorganisaties die een erfgoedproject wensen te realiseren, kunnen in theorie een aanvraag indienen. In de praktijk wordt er gevraagd dat zij samenwerken met een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die op basis van het cultureel-erfgoeddecreet een kwaliteitslabel toegekend kreeg of een werkingssubsidie ontvangt, zoals de landelijke expertisecentra. Voor kunstenorganisaties die een structurele subsidie ontvangen op basis het Kunstendecreet worden projecten verwacht met een erfgoedwerking die verder gaat dan de verplichte basiszorg voor het eigen erfgoed.

Hoe aanvragen?

Voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten die in de eerste jaarhelft van 2018 starten, dien je ten laatste 15 september een aanvraag in. Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren vind je op de website van het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

‘Over de muur kijken’

Eén van de speerpunten in minister Gatz’ cultuurbeleid is de aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap. In het kader hiervan lanceerde hij recent een eerste oproep naar innovatieve partnerprojecten, waarmee hij samenwerking wil stimuleren tussen culturele actoren en andere sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, technologie, wetenschap, enz.). Projecten waarin culturele en niet-culturele partners zich verenigen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een subsidie. Als culturele partner kunnen zowel kunsten- als erfgoedorganisaties optreden. Opgelet: de niet-culturele partner(s) moet(en) minstens 25% van de totale kosten zelf inbrengen.

Projectvoorstellen moeten voor deze eerste oproep kaderen in het thema ‘over de muur kijken’. Behalve aan de cross-sectorale meerwaarde van het project wordt bij de beoordeling ook gekeken naar haar innovatieve meerwaarde: de mate waarin de projectresultaten een duidelijke impact hebben voor een of meerdere sectoren. Ook hier spelen kennisdeling en een ruimere inzetbaarheid een belangrijke rol.

Innovatieve partnerprojecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 december 2017. Tot 30 september kan je een projectvoorstel indienen via KIOSK. Meer informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordelingscriteria vind je hier.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het departement CJM berichtte onlangs dat er voor 2018 opnieuw aanvragen kunnen worden ingediend.

De aanvragen zijn bedoeld voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten. En ook de nieuwe innovatieve partnerprojecten bieden interessante mogelijkheden voor projecten rond muzikaal erfgoed.

Vernieuwende & voorbeeldige projecten

Vorig jaar besliste de minister van cultuur om de ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten even ‘on hold’ te zetten. Wegens de beperkte budgettaire ruimte, gecombineerd met de opstart van de pilootprojecten rond waardering, zag hij zich genoodzaakt om in 2017 enkel projecten te ondersteunen die al een tweede of derde fase ingingen. Twee weken geleden maakte het departement Cultuur, Jeugd en Media bekend dat voorstellen voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten opnieuw kunnen worden ingediend voor 2018. Grote zekerheid is er evenwel nog niet, aangezien de middelen nog gezocht worden. Pas in het najaar zal hierover uitsluitsel komen, bij de goedkeuring van de begroting voor 2018.

De ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten zijn in het leven geroepen om ‘nieuwe ontwikkelingen’ in het erfgoedveld of een deelsector (bijvoorbeeld muzikaal erfgoed) mogelijk te maken en te versterken. Concreet gaat het om het ontwikkelen van nieuwe kennis en/of methodieken, bijvoorbeeld met betrekking tot inventarisatie, publieksontsluiting en nieuwe technologieën. Belangrijk is dat het project een voorbeeld kan zijn voor het ruimere cultureel-erfgoedveld en een landelijke relevantie heeft. Bovendien moet de aanvrager de opgebouwde expertise delen met de erfgoedsector.

Ook voor kunstenorganisaties

Ook kunstenorganisaties die een erfgoedproject wensen te realiseren, kunnen in theorie een aanvraag indienen. In de praktijk wordt er gevraagd dat zij samenwerken met een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die op basis van het cultureel-erfgoeddecreet een kwaliteitslabel toegekend kreeg of een werkingssubsidie ontvangt, zoals de landelijke expertisecentra. Voor kunstenorganisaties die een structurele subsidie ontvangen op basis het Kunstendecreet worden projecten verwacht met een erfgoedwerking die verder gaat dan de verplichte basiszorg voor het eigen erfgoed.

Hoe aanvragen?

Voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten die in de eerste jaarhelft van 2018 starten, dien je ten laatste 15 september een aanvraag in. Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren vind je op de website van het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

‘Over de muur kijken’

Eén van de speerpunten in minister Gatz’ cultuurbeleid is de aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap. In het kader hiervan lanceerde hij recent een eerste oproep naar innovatieve partnerprojecten, waarmee hij samenwerking wil stimuleren tussen culturele actoren en andere sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, technologie, wetenschap, enz.). Projecten waarin culturele en niet-culturele partners zich verenigen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een subsidie. Als culturele partner kunnen zowel kunsten- als erfgoedorganisaties optreden. Opgelet: de niet-culturele partner(s) moet(en) minstens 25% van de totale kosten zelf inbrengen.

Projectvoorstellen moeten voor deze eerste oproep kaderen in het thema ‘over de muur kijken’. Behalve aan de cross-sectorale meerwaarde van het project wordt bij de beoordeling ook gekeken naar haar innovatieve meerwaarde: de mate waarin de projectresultaten een duidelijke impact hebben voor een of meerdere sectoren. Ook hier spelen kennisdeling en een ruimere inzetbaarheid een belangrijke rol.

Innovatieve partnerprojecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 december 2017. Tot 30 september kan je een projectvoorstel indienen via KIOSK. Meer informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordelingscriteria vind je hier.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn