Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

De Vlaamse Regering heeft de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld.

Enkele weken geleden pleitte onze sector voor meer noodzakelijke middelen (met de campagne 'We zouden zoveel meer voor u willen doen'). Met 9,6 miljoen extra gaf minister Sven Gatz hieraan gehoor. Met deze historische structurele injectie krijgt de sector opnieuw adem en groeikansen.

De Vlaamse minister van Cultuur: “De cultureel-erfgoedsector kampt met een jarenlange achterstand in de structurele financiering. Deze financiële injectie van 9,6 miljoen euro extra vangt die hoge nood op en geeft de sector eindelijk doorgroeimogelijkheden. Dankzij de stijging van het budget van 28 miljoen naar 37 miljoen euro kunnen onze culturele erfgoedorganisaties de komende jaren op een professioneler en hoger niveau werken. Daarnaast geven we ook ruimte voor nieuwe initiatieven.”

Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet ondersteunt cultureel-erfgoedorganisaties. Voor het eerst diende een groot aantal organisaties hun aanvraag voor werkingssubsidies gelijktijdig in. Werkingssubsidies konden aangevraagd worden door:

  • Organisaties die een collectie beheren: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
  • Organisaties die voor heel Vlaanderen diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed;
  • Een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed.
(Bron: Departement Cultuur, Jeugd & Media)

De Toegekende Werkingsmiddelen Voor Het Firmament En Resonant

Een van de krachtlijnen in het beleid van de minister van cultuur is samenwerking en afstemming stimuleren, gericht op meer slagkracht en minder versnippering in de sector. Vanaf januari 2019 zal Het Firmament daarom samen met Resonant, centrum voor muzikaal erfgoed, diensten aanbieden voor de duurzame en kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Hiervoor wordt een subsidie uitgetrokken van 678.000 euro. Met dit bedrag kan de fusie-organisatie aan de slag om de strategische en operationele doelstellingen te behalen, zoals opgenomen in het beleidsplan 2019-2023.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De Vlaamse Regering heeft de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld.

Enkele weken geleden pleitte onze sector voor meer noodzakelijke middelen (met de campagne 'We zouden zoveel meer voor u willen doen'). Met 9,6 miljoen extra gaf minister Sven Gatz hieraan gehoor. Met deze historische structurele injectie krijgt de sector opnieuw adem en groeikansen.

De Vlaamse minister van Cultuur: “De cultureel-erfgoedsector kampt met een jarenlange achterstand in de structurele financiering. Deze financiële injectie van 9,6 miljoen euro extra vangt die hoge nood op en geeft de sector eindelijk doorgroeimogelijkheden. Dankzij de stijging van het budget van 28 miljoen naar 37 miljoen euro kunnen onze culturele erfgoedorganisaties de komende jaren op een professioneler en hoger niveau werken. Daarnaast geven we ook ruimte voor nieuwe initiatieven.”

Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet ondersteunt cultureel-erfgoedorganisaties. Voor het eerst diende een groot aantal organisaties hun aanvraag voor werkingssubsidies gelijktijdig in. Werkingssubsidies konden aangevraagd worden door:

  • Organisaties die een collectie beheren: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
  • Organisaties die voor heel Vlaanderen diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed;
  • Een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed.
(Bron: Departement Cultuur, Jeugd & Media)

De Toegekende Werkingsmiddelen Voor Het Firmament En Resonant

Een van de krachtlijnen in het beleid van de minister van cultuur is samenwerking en afstemming stimuleren, gericht op meer slagkracht en minder versnippering in de sector. Vanaf januari 2019 zal Het Firmament daarom samen met Resonant, centrum voor muzikaal erfgoed, diensten aanbieden voor de duurzame en kwaliteitsvolle zorg voor en omgang met het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Hiervoor wordt een subsidie uitgetrokken van 678.000 euro. Met dit bedrag kan de fusie-organisatie aan de slag om de strategische en operationele doelstellingen te behalen, zoals opgenomen in het beleidsplan 2019-2023.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn