Buitenland

Filter Resultaten

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

Stichting Erfgoed Nederland

Erfgoed Nederland is het sectorinstituut voor het erfgoed in Nederland. Deze organisatie zet zich actief in voor de versterking van de positie van cultureel erfgoed in de maatschappij. Erfgoed Nederland stimuleert en promoot innovatieve methoden om met erfgoed om te gaan.

Stichting Sint-Aegten en Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven

Deze twee stichtingen werken samen om het kloosterlijk erfgoed te bewaren, beheren en toegankelijk te maken. Het gezamenlijke erfgoedcentrum resideert in het kruisherenklooster van Sint-Agatha te Cuijk (nabij Nijmegen). De archieven van ca. negentig religieuze instituten en samenwerkingsverbanden worden er ondergebracht, alsook talrijke (kunst)historische voorwerpen van de congregaties.

Pianolamuseum, Amsterdam

Het Pianolamuseum stelt tal van pianola’s en reproductiepiano’s tentoon. Zodoende herstelt het Amsterdam in ere als centrum voor de handel in deze instrumenten. Het museum bezit tevens een muziekarchief van ca. 25.000 ponsbanden die op de instrumenten afgespeeld kunnen worden.

Museum Inventarisatie Project – MusIP

Het Museum Inventarisatie Project, een initiatief van het Erfgoedhuis Utrecht, wil deelcollecties van Nederlandse musea in kaart brengen en toegankelijk maken voor het publiek. De online databank ontsluit collecties op deelcollectieniveau. Via eenvoudige zoektermen (zoals ‘muziek’) kan men al tot mooie omschrijvingen komen van collecties in de verschillende musea.

Gruuthuse-handschrift

De Koninklijke Bibliotheek van Den Haag verwierf in 2007 het beroemde Gruuthuse-handschrift, dat een unieke bron is voor de Middelnederlandse literatuur. Het bevat een 150-tal liederen, waaronder het bekende Egidiuslied. De gebruiker vindt er achtergrondinformatie en een volledige gedigitaliseerde versie, die toelaat doorheen het handschrift te bladeren.

Theater Instituut Nederland – TIN

De mediatheek van het Theater Instituut Nederland vervult de rol van informatie- en documentatiecentrum ten behoeve van de professionele theater- en danswereld. De collectie van het TIN omvat alle theaterdisciplines, waaronder ook opera. Bladmuziek, programmaboekjes, foto’s en audio- en videoregistraties van voorstellingen kunnen via de online database opgezocht worden.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek van Den Haag is de nationale bibliotheek van Nederland, die een zeer belangrijke rol speelt in de conservatie van erfgoed. De bibliotheek beschikt over diverse speciale collecties, zoals de liturgische handschriften (collecties Lupus en Maastricht), een collectie liedboeken (collectie Scheurleer) en het archief van componist en dirigent Willem Pijper.

Tropenmuseum Amsterdam

Op de website van het Tropenmuseum kan een virtuele tentoonstelling bezocht worden met als thema muziek. Maar liefst 106 muziekinstrumenten uit alle hoeken van de wereld (o.a. uit Azië en Zuid-Amerika) kunnen bekeken én beluisterd worden.

Repertoire.nl

Repertoire.nl is de online databank van Kunstfactor, het sectorinstituut voor de amateurkunst. De zoekmachine is opgevat als een wegwijzer naar muziekrepertoire, de vindplaats en beschikbaarheid ervan. Niet enkel de collectie van het vroegere Unisono kan doorzocht worden, ook de catalogi van o.a. de Centrale Discotheek Rotterdam, Donemus en Gaudeamus zijn opgenomen.

Archiefnet

Archiefnet is een initiatief van het Historisch Centrum Overijssel. De zoekmachine biedt de mogelijkheid te zoeken naar archiefdiensten in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. De resultaten van de zoekopdrachten bevatten links naar de websites van de betreffende archiefinstellingen.

Vereniging Openbare Bibliotheken – VOB

De Vereniging Openbare Bibliotheken is het sectorinstituut en de brancheorganisatie van en voor de openbare bibliotheken in Nederland. De VOB staat o.m. in voor de vertegenwoordiging en promotie van de sector en draagt bij tot de inventarisatie, valorisatie en ontsluiting van erfgoed.

Muziekbibliotheek van de omroep

De Muziekbibliotheek van de Omroep maakt deel uit van het Muziekcentrum van de Omroep. De bibliotheek beheert een van de grootste collecties bladmuziek in Europa, met zowel klassieke als lichte muziek, samen goed voor meer dan een half miljoen titels. Heel bijzonder zijn de talrijke handgeschreven arrangementen van de voormalige radio-ensembles en o.a. het Metropole Orkest.

Boekmanstichting

Boekmanstichting is het Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid. Haar missie bestaat er in kennis en informatie over kunst en cultuur te verzamelen en te verspreiden.

Short Title Catalogue Netherlands – STCN

Short Title Catalogue Netherlands is de retrospectieve online bibliografie voor boeken die in Nederland gedrukt zijn of daarbuiten verschenen in de Nederlandse taal, uit de periode 1540-1800. Belangrijke collecties in binnen- en buitenland lagen aan de basis voor deze database. STCN bevat intussen meer dan 190.000 titels en een half miljoen boeken.

Archieven.nl

Deze website biedt een overzicht van meer dan 14 miljoen archiefbeschrijvingen. Het hele bestand is doorzoekbaar via trefwoorden. Al een veertigtal archiefinstellingen uit Nederland verleenden hun medewerking tot dit project. Archiefoverzichten en -inventarissen kunnen geraadpleegd worden. Ook praktische informatie over de archiefdiensten is opgenomen.

Comité International des Musées et Collections d’Instruments de Musique – CIMCIM

Het Internationaal Comité van Muziekinstrumentenmusea en –collecties is een onderafdeling van het International Council of Museums (ICOM). Het comité wil de gebruikte normen en standaarden binnen de conservatie en restauratie van muziekinstrumenten professionaliseren. CIMCIM organiseert op internationaal niveau congressen, stelt werkgroepen samen en verzorgt publicaties.

Openbare Bibliotheek Amsterdam

De Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft een afzonderlijke muziekafdeling, die teruggaat op de in 1913 ontstane Openbare Muziekbibliotheek van Amsterdam. Een van de speciale collecties van de bibliotheek is de collectie salonmuziek, die bestaat uit ca. 2.000 titels bladmuziek.

Meertens Instituut

Als onderzoeksinstituut houdt het Meertens Instituut zich bezig met de studie en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Een onderdeel van het Meertens Insituut is het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied, dat met de Nederlandse Liederenbank een databank verzorgt die meer dan 125.000 liederen ontsluit.