Buitenland

Filter Resultaten

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres – IAML

IAML moedigt archiefinstellingen, documentatiecentra en bibliotheken aan in hun activiteiten en projecten met betrekking tot muziekbibliografie, -documentatie en bibliotheekwetenschappen.

Stichting Toonkunst-Bibliotheek

De Toonkunst-Bibliotheek is ontstaan uit de voormalige Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Deze bibliotheek is zeer omvangrijk: naast een collectie met literatuur en wetenschappelijke tijdschriften over muziek, vindt men in de bibliotheek ook wetenschappelijke uitgaven van partituren, gewijd aan een componist of land.

Vereniging voor Muziektheorie

De Vereniging voor Muziektheorie stimuleert onderzoek naar en publicaties op het gebied van de muziektheorie. Zij streeft er naar de muziektheorie in een zo ruim mogelijk kader te plaatsen via internationale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen muziektheoretici, musicologen, componisten en musici.

Cecilia

Cecilia ontsluit de muziekcollecties en –archieven van bibliotheken, archieven en musea in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Intussen bevat de databank 1.800 collecties van bijna 600 instellingen. Bladeren doorheen de collecties kan via persoonsnamen, plaatsnamen, de periode, het onderwerp en muziekgenre.

International Association of Sound and Audiovisual Archives – IASA

Deze associatie ondersteunt de uitwisseling van informatie en stimuleert internationale samenwerking tussen audiovisuele archiefinstellingen. Dit doet zij vanuit diverse invalshoeken, zoals o.m. acquisitie, metadata, de toegankelijkheid van de bronnen, conservatie en digitalisering. IASA voorziet standaarden in de conservatie en ontsluiting van audiovisueel bronnenmateriaal.

Universiteit van Amsterdam – bibliotheek

De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam herbergt een omvangrijke muziekcollectie. Zwaartepunten daarin zijn werken van Nederlandse componisten, oude drukken, muziektheoretische werken, liedboeken, stemboeken en bladmuziek. Tot de collectie behoort o.a. de historische muziekcollectie van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.

Centre de Musique Baroque de Versailles

Het Centre de Musique Baroque de Versailles is in 1987 opgericht met als doel het Frans muzikaal erfgoed uit de zeventiende en achttiende eeuw te valoriseren. Daartoe stimuleert het onderzoek (l'Atelier d'Études sur la musique française des XVIIe et XVIII e siècles), verzorgt het uitgaven van dit muzikaal erfgoed, vormt uitvoerders en organiseert concerten.

Database concertprogramma’s UK en Ierland

Deze database bevat beschrijvingen van de collecties concertprogramma’s in bibliotheken, archieven en musea in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ze verschaft daarmee toegang tot een belangrijke bron van kennis over het muziekleven vanaf de achttiende eeuw. Zoeken kan volgens periode, persoonsnamen, plaats, onderwerp en instelling.

International Society for Music Information Retrieval – ISMIR

Deze organisatie stimuleert, ontwikkelt en biedt vorming binnen alle domeinen van Music Information Retrieval, de interdisciplinaire wetenschap waarin het ‘terugvinden van muzikale informatie’ centraal staat. De International Society for Music Information Retrieval verzorgt publicaties en organiseert colloquia en gerelateerde activiteiten.

Universiteit Utrecht – bibliotheek

De bibliotheek van de Universiteit Utrecht bewaart ca. 4.000 boeken over muziek en 6.000 banden bladmuziek. Nog omvangrijker is het orgelarchief met een omvang van 30.000 stukken, samengesteld door drs. Maarten Albert Vente en Johannes Godefridus Petrus Gerardus Bogaarts. Een aantal zeer bijzondere stukken kunnen (deels) ingekeken worden via de ‘Digitale Bijzondere Collecties’.

Institut de Recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM)

Het IRCAM werd in 1969 opgericht om onderzoek te verrichten naar en uitvoeringen te verzorgen van nieuwe muziek. Het instituut brengt specialisten uit diverse disciplines (muziektheoretici, componisten, muzikanten, mathematici, fysici, informatici) samen.

Europeana

Voor de realisatie van Europeana verenigden zich meer dan 50 instellingen van over heel Europa. Bibliotheken, archieven, mediatheken, musea en onderzoeksinstellingen van het Verenigd Koninkrijk tot Estland sloegen de handen in elkaar om hun collecties digitaal raadpleegbaar te maken.

UNESCO

UNESCO promoot samenwerking tussen de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. UNESCO streeft ernaar op mondiaal vlak het erfgoed te beschermen en te behouden. Ook roerend en immaterieel erfgoed behoren tot de prioriteiten van UNESCO.

Gemeentemuseum Den Haag

Het Haags Gemeentemuseum bezit een uitgebreide collectie muziekinstrumenten, die haar wortels vindt in de verzameling van Daniël François Scheurleer. Deze verzameling werd vanaf de jaren ’80 uitgebreid met elektronische muziekinstrumenten. Tot de collectie van het Haags Gemeentemuseum behoort tevens een muziekiconografische verzameling van etsen, gravures, Japanse houtsneden, enz.

Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France (IRPMF)

Het Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France, een onderdeel van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), richt zich op de studie van het Franse muzikaal erfgoed. Dit doet het vanuit diverse beanderingen. Onderzoekstopics zijn o.a.

Internet Culturale

Deze portaalsite biedt toegang tot de digitale en traditionele bronnen van bibliotheken, archieven en andere instellingen in Italië. Er is een aparte muzieksectie waar informatie te vinden is over de betrokken instellingen en hun digitaliseringprojecten. Ca. 30 muziekcollecties (voornamelijk partituren) kunnen via het internet doorbladerd worden, o.a. alfabetisch op componistennaam.

Digitaal Erfgoed Nederland

Digitaal Erfgoed Nederland is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN stimuleert de erfgoedsector zich aan te passen aan de toenemende digitalisering door het ontwikkelen van expertise via nationale en internationale netwerken.

Digitaliseren met beleid

Digitaliseren met beleid is een subsidieregeling van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wil met deze regeling het digitaliseringsproces duurzaam inbedden in de organisatie, het beleid en de werkprocessen van culturele erfgoedinstellingen. Culturele instellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen om hun erfgoedcollecties toegankelijk te maken.