Buitenland

Filter Resultaten

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

Metamorfoze – Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed

De doelstelling van Metamorfoze bestaat er in het papieren erfgoed dat door autonoom verval bedreigd wordt, zoals verzuring en vraat, te behouden. Het programma voorziet in de conversie van dat papieren erfgoed naar analoge (microfilm) of digitale dragers. Daarnaast heeft het programma ook oog voor het optimaal behoud van de originelen.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Het Nederlandse Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is een van de grootste centra ter wereld die onderzoek verrichten naar de sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder.

Muziekinstrumentenmakersmuseum, Tilburg

Het muziekinstrumentenmuseum in Tilburg, Muzima, vertelt het verhaal van de muziekinstrumentenfabriek van M.J.H. Kessels, een van de grootste in Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw. De instrumenten die er vervaardigd werden, variëren van blaas-, strijk- en slaginstrumenten tot piano’s, pianola’s en speeldozen.

Beelden voor de Toekomst

Beelden voor de Toekomst is een project van Beeld en Geluid, het Filmmuseum, Nationaal Archief, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de Centrale Discotheek Rotterdam en de Stichting Nederland Kennisland. Doelstelling van het project is het conserveren, digitaliseren en toegankelijk maken van ca. 3 miljoen foto’s en meer dan 280.000 uur audiovisueel materiaal.

Muziek Centrum Nederland – MCN

Muziek Centrum Nederland zet zich als kennis- en promotiecentrum in voor de professionele Nederlandse muziekwereld. Dit sectorinstituut heeft tot doel de positie van de Nederlandse muziek(cultuur) in binnen- en buitenland te versterken. Muziek Centrum Nederland beschikt over een uitgebreid informatiecentrum, bestaande uit partituren, geluidsdragers, foto’s, enz.

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Het KDC is een bibliotheek, mediatheek en archiefinstelling. Het bewaart en ontsluit bronnenmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland, sinds het begin van de negentiende eeuw.

Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum, Asten

Het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum in Asten bezit een uitgebreide collectie klokken, van het oude China tot vandaag, en klokkenspelen. Bovendien komt de bezoeker meer te weten over de muziektechnische aspecten (ontwerp, gieten en stemming) van klokken.

DoNeK - Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek

DoNeK is een databank die meer dan 19.000 liturgische gezangen bevat met of zonder begeleiding, ontworpen om koordirigenten en leden van liturgische werkgroepen te helpen in hun zoektocht naar nieuw repertoire. De inhoud is afkomstig van diverse drukken en handschriften.

Themefinder

Themefinder is een zoekmachine die toelaat op zoek te gaan naar melodieën en thema’s. De gebruiker beschrijft eerst de melodie aan de hand van strikt muzikale kenmerken zoals toonhoogte, toonaard en maatsoort. De toonhoogte kan zeer precies beschreven worden, al is het ook mogelijk enkel de ruwe contouren aan te duiden.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Sinds 1996 is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de instelling die het audiovisueel erfgoed dat van nationaal belang is voor Nederland verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor het grote publiek. De indrukwekkende portaalsite Beeld en Geluid is een van de producten die resulteren uit haar doelstellingen en activiteiten.

Nationaal Archief Den Haag

Met haar 93 kilometer (meer dan 6000 verschillende archieven) is het Nationaal Archief van Den Haag de grootste openbare archiefinstelling van Nederland. De focus gaat o.m. uit naar archieven die betrekking hebben op Nederland en zijn kolonies, het graafschap Holland en archieven van particuliere instellingen en personen van nationale betekenis.

Nationaal Historisch Orgelmuseum, Elburg

Het Nationaal Historisch Orgelmuseum te Elburg vertelt de geschiedenis van het Nederlandse orgelleven. Naast de orgels zelf bestaat de collectie uit foto’s en documentatie over orgels en organisten, manuscripten van Nederlandse componisten, koraalboeken, schaalmodellen van orgels en een heleboel curiosa.

Fonos – het Nederlands Muziekarchief

Fonos, een initiatief van het Instituut voor Beeld en Geluid, is het Nederlands Muziekarchief, dat tot doel heeft het nationale muzikale erfgoed te beschermen en toegankelijk te maken voor het publiek. Het project maakt het mogelijk muziek van Nederlandse bodem, die niet meer in de handel verkrijgbaar is, te bestellen.

World Digital Library

World Digital Library selecteert erfgoed vanuit de hele wereld en plaatst deze online. Manuscripten, gedrukte boeken, foto’s, prenten en archiefstukken worden zo toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. De online collectie doorbladeren is mogelijk op bewaarplaats (land of instelling), ontstaansperiode, trefwoorden of het type document. World Digital Library krijgt de steun van UNESCO.

Nederlands Muziek Instituut – NMI

Het Nederlands Muziek Instituut is het sectorinstituut voor het muzikaal erfgoed in Nederland. Het is de centrale bewaarplaats voor het muzikaal erfgoed in Nederland, dat het verzamelt, bewaart en ontsluit. Het NMI bezit een omvangrijke eigen collectie, voornamelijk toegespitst op klassieke muziek.

Stadsarchief Gemeente Amsterdam

Het Stadsarchief van Amsterdam is met zijn 35 kilometer archief het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam. Het bewaart de archieven van de stedelijke overheid en van particuliere instellingen die verbonden zijn met de stad. Voorbeelden zijn de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, het Concertgebouw, enz.

Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, Utrecht

In het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement maakt het publiek kennis met de wondere geschiedenis van de automatisch spelende muziekinstrumenten. De speelklokken, pianola’s, orchestrions en talrijke andere instrumenten, met daarbij horende muziekprogramma’s, omvatten meer dan zes eeuwen geschiedenis. Het restauratieatelier dat aan het museum verbonden is, is open voor het publiek.

Het Geheugen van Nederland

Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Met de steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en gecoördineerd door de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag, digitaliseert het programma de collecties van archieven, musea en bibliotheken en maakt deze beschikbaar via internet.