Buitenland

Filter Resultaten

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

UNESCO

UNESCO promoot samenwerking tussen de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. UNESCO streeft ernaar op mondiaal vlak het erfgoed te beschermen en te behouden. Ook roerend en immaterieel erfgoed behoren tot de prioriteiten van UNESCO.

Gemeentemuseum Den Haag

Het Haags Gemeentemuseum bezit een uitgebreide collectie muziekinstrumenten, die haar wortels vindt in de verzameling van Daniël François Scheurleer. Deze verzameling werd vanaf de jaren ’80 uitgebreid met elektronische muziekinstrumenten. Tot de collectie van het Haags Gemeentemuseum behoort tevens een muziekiconografische verzameling van etsen, gravures, Japanse houtsneden, enz.

Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France (IRPMF)

Het Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France, een onderdeel van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), richt zich op de studie van het Franse muzikaal erfgoed. Dit doet het vanuit diverse beanderingen. Onderzoekstopics zijn o.a.

Internet Culturale

Deze portaalsite biedt toegang tot de digitale en traditionele bronnen van bibliotheken, archieven en andere instellingen in Italië. Er is een aparte muzieksectie waar informatie te vinden is over de betrokken instellingen en hun digitaliseringprojecten. Ca. 30 muziekcollecties (voornamelijk partituren) kunnen via het internet doorbladerd worden, o.a. alfabetisch op componistennaam.

Digitaal Erfgoed Nederland

Digitaal Erfgoed Nederland is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN stimuleert de erfgoedsector zich aan te passen aan de toenemende digitalisering door het ontwikkelen van expertise via nationale en internationale netwerken.

Digitaliseren met beleid

Digitaliseren met beleid is een subsidieregeling van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wil met deze regeling het digitaliseringsproces duurzaam inbedden in de organisatie, het beleid en de werkprocessen van culturele erfgoedinstellingen. Culturele instellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen om hun erfgoedcollecties toegankelijk te maken.

De Muse, Accordeonmuseum, Malden

De collectie van De Muse bestaat uit accordeons, (mond)harmonica’s (waaronder de collectie Aad Daane), concertina’s en bandoneons. Het museum geeft een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de accordeon en gelijkaardige instrumenten. In het gebouw bevinden zich tevens een speciaalzaak en reparatieatelier.

Fachgruppe Freie Forschungsinstitute in der Gesellschaft für Musikforschung

De Fachgruppe Freie Forschungsinstitute werd in 1965 opgericht als overkoepelend orgaan voor financieel en inhoudelijk onafhankelijke onderzoeksinstituten. Het initiatief telt momenteel meer dan vijftig aangesloten leden, waarvan het merendeel Duitse instellingen zijn. De Fachgruppe bevordert de optimale uitwisseling van ervaringen tussen de leden door de organisatie van symposia en congressen.

Musipedia

Zoekmachine die toelaat te zoeken naar melodieën. De gebruiker kan op verschillende manieren voor input zorgen: spelen op een virtuele piano, zoeken aan de hand van de melodische contouren, door muzieknoten te tekenen, inzingen of –spelen via microfoon of door het ritme van de melodie in de zoekmachine in te tikken.

Instituut Collectie Nederland – ICN

Het Instituut Collectie Nederland beheert als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een omvangrijke kunstcollectie. De voorwerpen behoren tot de toegepaste en beeldende kunsten en werden verworven via aankopen, schenkingen, legaten, enz. Het instituut leent de kunstwerken uit aan musea en openbare gebouwen. De collectie kan online geraadpleegd worden.

Erfgoedinspectie

Met het erfgoedselectiebeleid wil de Nederlandse overheid cultureel erfgoed van belang bewaren voor toekomstige generaties. De erfgoedinspectie houdt toezicht op een belangrijk deel van dit erfgoed. Tot haar werkdomein behoren de archeologie, monumenten, archieven en collecties. De website informeert over de werking en resultaten van de erfgoedinspectie, en bevat onder meer inspectieverslagen.

Museum Catharijneconvent, Utrecht

Het Museum Catharijneconvent is een museum over het christendom in Nederland. De bezoeker leert er meer over de geschiedenis van het christendom, protestants en katholiek, via heiligenbeelden, schilderijen, liturgische gebruiksvoorwerpen, kleding en manuscripten. Ook bladmuziek maakt deel uit van de collectie.

Deutsche National Bibliothek - Deutsches Musikarchiv

De Duitse nationale bibliotheek is het centrale orgaan van Duitsland. Haar taak is alle Duitse en Duitstalige publicaties sinds 1913 te verzamelen, catalogiseren, documenteren en ter beschikking te stellen voor het publiek. De muziekafdeling - het Deutsches Musikarchiv - opgericht in 1970, richt zich naar alle Duitse muziekpublicaties en -opnames.

Répertoire International d'Iconographie Musicale - RIdIM

Internationaal project onder toezicht van CIMCIM, IAML en IMS, met als doel de controle over en toegang tot muziekiconografische bronnen te voorzien. Daartoe ontwikkelt het diverse tools en onderzoekscentra die de classificatie, catalogisering, studie en interpretatie van muziekiconografische objecten en documenten moeten stimuleren en vereenvoudigen.

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis – KVNM

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschap in Nederland. Haar doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van de muziekwetenschap en op de wetenschappelijke studie van de Nederlandse muziek en haar geschiedenis. Daartoe promoot zij gespecialiseerde uitgaven en organiseert de vereniging o.m. lezingen en concerten.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland

Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland, waar informatieve dossiers te vinden zijn betreffende de voornaamste beleidslijnen binnen de cultuur in ruime betekenis. Ook het erfgoedselectiebeleid van de Nederlandse overheid wordt er beknopt besproken aan de hand van wetgeving, kamerstukken, beleidsonderzoeken, adviezen, persberichten, enz.

Museum Meermanno Westreenianum, Den Haag

Museum Meermanno focust op het geschreven en het gedrukte boek van vroeger en nu. De evolutie in de vormgeving van het boek staat daarbij centraal. Tot de collectie behoren 70.000 boeken, archieven en archivalia van letterontwerpers, uitgeverijen, enz., alsook affiches, drukproeven en 300.000 ex libris (waaronder de collectie Schwenke). Het museum bezit tevens bladmuziek.

Musica devota

Musicadevota.com is een particulier initiatief van Ulrike Hascher-Burger, die als musicologe verbonden is aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Haar website is volledig gewijd aan de handschriften en drukken met muziek die ontstaan zijn binnen de Moderne Devotie.