Buitenland

Filter Resultaten

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

Instituut Collectie Nederland – ICN

Het Instituut Collectie Nederland beheert als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een omvangrijke kunstcollectie. De voorwerpen behoren tot de toegepaste en beeldende kunsten en werden verworven via aankopen, schenkingen, legaten, enz. Het instituut leent de kunstwerken uit aan musea en openbare gebouwen. De collectie kan online geraadpleegd worden.

Erfgoedinspectie

Met het erfgoedselectiebeleid wil de Nederlandse overheid cultureel erfgoed van belang bewaren voor toekomstige generaties. De erfgoedinspectie houdt toezicht op een belangrijk deel van dit erfgoed. Tot haar werkdomein behoren de archeologie, monumenten, archieven en collecties. De website informeert over de werking en resultaten van de erfgoedinspectie, en bevat onder meer inspectieverslagen.

Museum Catharijneconvent, Utrecht

Het Museum Catharijneconvent is een museum over het christendom in Nederland. De bezoeker leert er meer over de geschiedenis van het christendom, protestants en katholiek, via heiligenbeelden, schilderijen, liturgische gebruiksvoorwerpen, kleding en manuscripten. Ook bladmuziek maakt deel uit van de collectie.

Deutsche National Bibliothek - Deutsches Musikarchiv

De Duitse nationale bibliotheek is het centrale orgaan van Duitsland. Haar taak is alle Duitse en Duitstalige publicaties sinds 1913 te verzamelen, catalogiseren, documenteren en ter beschikking te stellen voor het publiek. De muziekafdeling - het Deutsches Musikarchiv - opgericht in 1970, richt zich naar alle Duitse muziekpublicaties en -opnames.

Répertoire International d'Iconographie Musicale - RIdIM

Internationaal project onder toezicht van CIMCIM, IAML en IMS, met als doel de controle over en toegang tot muziekiconografische bronnen te voorzien. Daartoe ontwikkelt het diverse tools en onderzoekscentra die de classificatie, catalogisering, studie en interpretatie van muziekiconografische objecten en documenten moeten stimuleren en vereenvoudigen.

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis – KVNM

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschap in Nederland. Haar doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van de muziekwetenschap en op de wetenschappelijke studie van de Nederlandse muziek en haar geschiedenis. Daartoe promoot zij gespecialiseerde uitgaven en organiseert de vereniging o.m. lezingen en concerten.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland

Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland, waar informatieve dossiers te vinden zijn betreffende de voornaamste beleidslijnen binnen de cultuur in ruime betekenis. Ook het erfgoedselectiebeleid van de Nederlandse overheid wordt er beknopt besproken aan de hand van wetgeving, kamerstukken, beleidsonderzoeken, adviezen, persberichten, enz.

Museum Meermanno Westreenianum, Den Haag

Museum Meermanno focust op het geschreven en het gedrukte boek van vroeger en nu. De evolutie in de vormgeving van het boek staat daarbij centraal. Tot de collectie behoren 70.000 boeken, archieven en archivalia van letterontwerpers, uitgeverijen, enz., alsook affiches, drukproeven en 300.000 ex libris (waaronder de collectie Schwenke). Het museum bezit tevens bladmuziek.

Musica devota

Musicadevota.com is een particulier initiatief van Ulrike Hascher-Burger, die als musicologe verbonden is aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Haar website is volledig gewijd aan de handschriften en drukken met muziek die ontstaan zijn binnen de Moderne Devotie.

Répertoire Internationale de Littérature Musicale – RILM

RILM is een (lopende) bibliografie die sinds 1967 jaarlijks een overzicht biedt van alle boeken, artikels en recensies uit belangrijke tijdschriften en verzamelwerken die iets met muziek te maken hebben, van hip hop tot Händel, van etnomusicologie tot muziektherapie, van muziekeducatie tot muziektheorie. De database is enkel doorzoekbaar met een abonnement.

Kunstfactor – Sectorinstituut amateurkunst

Kunstfactor is het sectorinstituut voor de amateurkunsten in Nederland. Het stimuleert de promotie en ontwikkeling van de sector en het debat over de betekenis van de amateurkunst. Het instituut treedt op als gesprekspartner van politici, beleidsmakers en opinievormers op lokaal en nationaal niveau.

Beeld en Geluid

Het grootste audiovisueel archief van Nederland ontwikkelde een eigen portal, waar media-archieven doorzocht kunnen worden. In de webshop kan de gebruiker beeld- of geluidsfragmenten aankopen en bovendien genieten van de online media-experience, die op een interactieve manier de geschiedenis van radio en televisie verhaalt.

Museum Vosbergen, Eelde

Museum Vosbergen stelt talrijke westerse en niet-westerse muziekinstrumenten tentoon. De collectie omvat ruim 600 instrumenten, waaronder ook enkele automatische muziekinstrumenten. Diverse muziekvoorbeelden illustreren hoe de instrumenten klinken.

Chant behind the Dikes

Chant behind the Dikes was het particuliere initiatief van de in 2010 overleden musicologe Ike de Loos. De website legt zich toe op de eenstemmige middeleeuwse liturgische muziekbronnen uit de Lage Landen (Nederland, Vlaanderen en het Duitse Rijnland), die het in een register giet.

Répertoire International de la Presse Musicale (1800-1950) – RIPM

RIPM is een afgesloten bibliografie, die opgericht werd met als doel de belangrijkste achttiende-, negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse muziektijdschriften te inventariseren. Een betalend abonnement is nodig om de database te kunnen raadplegen. De gebruiker kan wel een gratis proefperiode aanvragen.

Metamorfoze – Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed

De doelstelling van Metamorfoze bestaat er in het papieren erfgoed dat door autonoom verval bedreigd wordt, zoals verzuring en vraat, te behouden. Het programma voorziet in de conversie van dat papieren erfgoed naar analoge (microfilm) of digitale dragers. Daarnaast heeft het programma ook oog voor het optimaal behoud van de originelen.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Het Nederlandse Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is een van de grootste centra ter wereld die onderzoek verrichten naar de sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder.

Muziekinstrumentenmakersmuseum, Tilburg

Het muziekinstrumentenmuseum in Tilburg, Muzima, vertelt het verhaal van de muziekinstrumentenfabriek van M.J.H. Kessels, een van de grootste in Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw. De instrumenten die er vervaardigd werden, variëren van blaas-, strijk- en slaginstrumenten tot piano’s, pianola’s en speeldozen.