Buitenland

Filter Resultaten

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

Comité International des Musées et Collections d’Instruments de Musique – CIMCIM

Het Internationaal Comité van Muziekinstrumentenmusea en –collecties is een onderafdeling van het International Council of Museums (ICOM). Het comité wil de gebruikte normen en standaarden binnen de conservatie en restauratie van muziekinstrumenten professionaliseren. CIMCIM organiseert op internationaal niveau congressen, stelt werkgroepen samen en verzorgt publicaties.

Openbare Bibliotheek Amsterdam

De Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft een afzonderlijke muziekafdeling, die teruggaat op de in 1913 ontstane Openbare Muziekbibliotheek van Amsterdam. Een van de speciale collecties van de bibliotheek is de collectie salonmuziek, die bestaat uit ca. 2.000 titels bladmuziek.

Meertens Instituut

Als onderzoeksinstituut houdt het Meertens Instituut zich bezig met de studie en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Een onderdeel van het Meertens Insituut is het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied, dat met de Nederlandse Liederenbank een databank verzorgt die meer dan 125.000 liederen ontsluit.

Stichting Utrechts Orgelachief

De Stichting Utrechts Orgelarchief werd opgericht met als doel het orgelarchief van de Universiteit Utrecht te conserveren en te ontsluiten. Kern van het orgelarchief vormt het archief van voormalig professor Maarten Albert Vente. De stichting werkt nog steeds actief aan de verwerving van andere belangrijke archieven van orgelmakers en –deskundigen.

British Library Archival Sound Recordings

Het geluidsarchief van de British Library is een van de grootste ter wereld: het bevat meer dan 3,5 miljoen geluidsopnamen van zeer diverse oorsprong: muziek, drama en literatuur, mondelinge geschiedenis, dieren- en omgevingsgeluiden, van over de hele wereld verzameld.

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres – IAML

IAML moedigt archiefinstellingen, documentatiecentra en bibliotheken aan in hun activiteiten en projecten met betrekking tot muziekbibliografie, -documentatie en bibliotheekwetenschappen.

Stichting Toonkunst-Bibliotheek

De Toonkunst-Bibliotheek is ontstaan uit de voormalige Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Deze bibliotheek is zeer omvangrijk: naast een collectie met literatuur en wetenschappelijke tijdschriften over muziek, vindt men in de bibliotheek ook wetenschappelijke uitgaven van partituren, gewijd aan een componist of land.

Vereniging voor Muziektheorie

De Vereniging voor Muziektheorie stimuleert onderzoek naar en publicaties op het gebied van de muziektheorie. Zij streeft er naar de muziektheorie in een zo ruim mogelijk kader te plaatsen via internationale en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen muziektheoretici, musicologen, componisten en musici.

Cecilia

Cecilia ontsluit de muziekcollecties en –archieven van bibliotheken, archieven en musea in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Intussen bevat de databank 1.800 collecties van bijna 600 instellingen. Bladeren doorheen de collecties kan via persoonsnamen, plaatsnamen, de periode, het onderwerp en muziekgenre.

International Association of Sound and Audiovisual Archives – IASA

Deze associatie ondersteunt de uitwisseling van informatie en stimuleert internationale samenwerking tussen audiovisuele archiefinstellingen. Dit doet zij vanuit diverse invalshoeken, zoals o.m. acquisitie, metadata, de toegankelijkheid van de bronnen, conservatie en digitalisering. IASA voorziet standaarden in de conservatie en ontsluiting van audiovisueel bronnenmateriaal.

Universiteit van Amsterdam – bibliotheek

De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam herbergt een omvangrijke muziekcollectie. Zwaartepunten daarin zijn werken van Nederlandse componisten, oude drukken, muziektheoretische werken, liedboeken, stemboeken en bladmuziek. Tot de collectie behoort o.a. de historische muziekcollectie van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.

Centre de Musique Baroque de Versailles

Het Centre de Musique Baroque de Versailles is in 1987 opgericht met als doel het Frans muzikaal erfgoed uit de zeventiende en achttiende eeuw te valoriseren. Daartoe stimuleert het onderzoek (l'Atelier d'Études sur la musique française des XVIIe et XVIII e siècles), verzorgt het uitgaven van dit muzikaal erfgoed, vormt uitvoerders en organiseert concerten.

Database concertprogramma’s UK en Ierland

Deze database bevat beschrijvingen van de collecties concertprogramma’s in bibliotheken, archieven en musea in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ze verschaft daarmee toegang tot een belangrijke bron van kennis over het muziekleven vanaf de achttiende eeuw. Zoeken kan volgens periode, persoonsnamen, plaats, onderwerp en instelling.

International Society for Music Information Retrieval – ISMIR

Deze organisatie stimuleert, ontwikkelt en biedt vorming binnen alle domeinen van Music Information Retrieval, de interdisciplinaire wetenschap waarin het ‘terugvinden van muzikale informatie’ centraal staat. De International Society for Music Information Retrieval verzorgt publicaties en organiseert colloquia en gerelateerde activiteiten.

Universiteit Utrecht – bibliotheek

De bibliotheek van de Universiteit Utrecht bewaart ca. 4.000 boeken over muziek en 6.000 banden bladmuziek. Nog omvangrijker is het orgelarchief met een omvang van 30.000 stukken, samengesteld door drs. Maarten Albert Vente en Johannes Godefridus Petrus Gerardus Bogaarts. Een aantal zeer bijzondere stukken kunnen (deels) ingekeken worden via de ‘Digitale Bijzondere Collecties’.

Institut de Recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM)

Het IRCAM werd in 1969 opgericht om onderzoek te verrichten naar en uitvoeringen te verzorgen van nieuwe muziek. Het instituut brengt specialisten uit diverse disciplines (muziektheoretici, componisten, muzikanten, mathematici, fysici, informatici) samen.

Europeana

Voor de realisatie van Europeana verenigden zich meer dan 50 instellingen van over heel Europa. Bibliotheken, archieven, mediatheken, musea en onderzoeksinstellingen van het Verenigd Koninkrijk tot Estland sloegen de handen in elkaar om hun collecties digitaal raadpleegbaar te maken.

UNESCO

UNESCO promoot samenwerking tussen de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. UNESCO streeft ernaar op mondiaal vlak het erfgoed te beschermen en te behouden. Ook roerend en immaterieel erfgoed behoren tot de prioriteiten van UNESCO.