Databanken

Filter Resultaten

Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen is een online databank die informatie samenbrengt over Vlaamse private archieven en door het brede publiek kan worden bevraagd. Door deze archieven in kaart te brengen, wil Archiefbank Vlaanderen bijdragen aan de bescherming en valorisatie van dit erfgoed. Naast papieren archieven vinden o.m.

Muziekbank Vlaanderen

Muziekbank Vlaanderen is een online register voor de beschrijving van muziekarchieven en –collecties uit Vlaanderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle muziek, ongeacht de periode (middeleeuwen tot heden) of het genre (klassieke en populaire muziek, jazz, folk, e.a.).

Vlaams Muziekinstituut – VMI

Het Vlaams Muziekinstituut ontstond vanuit een samenwerkingsverband tussen het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en de Vlaamse conservatoriumbibliotheken. Het VMI is een centrale catalogus waarin Vlaamse partituren, muziekboeken, tijdschriften, archieven en opnamen opgenomen worden. Ook de collecties van instellingen die niet tot het samenwerkingsverband behoren, komen aan bod.

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

Nederlandse Liederenbank

De Nederlandse Liederenbank is een databank die meer dan 125.000 Nederlandse (of Nederlandstalige) liederen ontsluit, binnen diverse liedgenres, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Dit immense project werd geleid door onderzoekers van het Meertens Instituut. Wijsaanduidingen, strofeschema’s, muziektranscripties en mp3-fragmenten vereenvoudigen de identificatie van de liederen.

Elektropedia

Elektropedia is een online encyclopedie van de geschiedenis van de elektronische muziek in België. U vindt er biografieën en discografieën van artiesten, beschrijvingen van clubs en evenementen, informatie over labels en belangrijke personen. Daarnaast biedt het online toegang tot heel wat gedigitaliseerd materiaal rond het onderwerp.

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Een databank met collectiegegevens van erfgoedbibliotheken die toelaat om – o.a. via Google Maps – te kijken welke erfgoedbibliotheken in de buurt bepaalde type collecties bezitten. Via indelingen als 'partituren', 'muziek - grammafoonplaten', 'muziek - casettes' en 'muziek - dvd/CD' kan men snel de collecties vinden die muzikaal erfgoed bevatten.

Variazioni

 

Het Variazioni CEP is een portaal om inhoud te verrijken, waarop Europese muziekinstellingen en gebruikersgemeenschappen hun bestaande muzikale archieven (lessen, cursussen, artikels, thematische websites, enz.) kunnen publiceren, verrijken en hergebruiken. Het Variazioni CEP is een prototype van het Europese eContentplus-project Variazioni.

Wat kan je hier doen?

IMSLP / Petrucci Music Library

De Petrucci Music Library wil een online bibliotheek zijn voor alle bladmuziek in het publiek domein (vrij van auteursrecht) en van bladmuziek van hedendaagse componisten die hun werk gratis ter beschikking willen stellen.  

Digital Image Archive of Medieval Music

Het Digital Image Archive of Medieval Music fungeert als een stafkaart van digitale foto's van partituren met middeleeuwse polyfone muziek. Het project is een samenwerking tussen de universiteit van Oxford en Royal Holloway, de universiteit van Londen.

De Inventaris van het Bouwkundig erfgoed - orgels

Deze inventaris gaat deels terug op de boekenreeks ‘Het Historisch Orgel in Vlaanderen’, die tussen 1974 en 1986 verscheen. De online inventaris vult deze boeken echter verder aan met nieuw geïnventariseerde orgels en met meer recente gegevens over de reeds gepubliceerde orgels.

beiaarden in Vlaanderen

Een overzicht van de Vlaamse beiaarden samengesteld door de Vlaamse Beiaard Vereniging. Deze bevat een korte beschrijving van de verschillende Vlaamse beiaarden. Klik op de plaatsnaam om een foto van de toren te bekijken, of om zeer uitgebreide en gedetailleerde uitleg terug te vinden.

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

(Muzikale) Topstukken in Vlaanderen

Het topstukkendecreet biedt sinds 2003 bescherming aan roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang. Basis voor de toekenning van het statuut ‘topstuk’ is de bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis van het voorwerp of de verzameling voor de Vlaamse Gemeenschap.

Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen

De Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed is een website en databank met een overzicht van de verzamelde kennis en onderzoeksprojecten rond onroerend erfgoed in Vlaanderen. De website wil de informatie-uitwisseling tussen onderzoekers en hun werk verhogen. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed coördineert dit kennisdelend project.

Répertoire International de la Presse Musicale (1800-1950) – RIPM

RIPM is een afgesloten bibliografie, die opgericht werd met als doel de belangrijkste achttiende-, negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse muziektijdschriften te inventariseren. Een betalend abonnement is nodig om de database te kunnen raadplegen. De gebruiker kan wel een gratis proefperiode aanvragen.

Matrix New Music Documentation Centre

Informatie- en Documentatiecentrum voor nieuwe muziek, gevestigd te Leuven. Het zwaartepunt van de eigen collectie ligt op Vlaamse componisten sinds 1950. De website verschaft online toegang tot de catalogus van de eigen collectie (met 17.000 partituren, 5.000 opnames en 500 boeken met en over hedendaagse klassieke muziek).

Short Title Catalogus Vlaanderen – STCV

Short Title Catalogus Vlaanderen is een online bibliografie van in Vlaanderen of Brussel gedrukte boeken uit de zeventiende eeuw. De boeken zelf kunnen zowel in het Nederlands als in een andere taal opgesteld zijn. De gebruiker kan zoeken op titel of auteur of via eenvoudige trefwoorden, zoals ‘muzieknotatie’, ‘liturgische werken’, ‘performing arts and music’, ‘song’, ‘muziekboeken’, enz.

Union Music Catalogue

De Union Music Catalogue geeft toegang tot 250.000 records van bibliotheken van het hoger muziekonderwijs in Vlaanderen. Partners zijn de koninklijke conservatoria van Antwerpen (Artesis Hogeschool Antwerpen), Brussel (Erasmushogeschool Brussel) en Gent (Hogeschool Gent), het Lemmensinstituut te Leuven en het Orpheus Instituut te Gent.

Themefinder

Themefinder is een zoekmachine die toelaat op zoek te gaan naar melodieën en thema’s. De gebruiker beschrijft eerst de melodie aan de hand van strikt muzikale kenmerken zoals toonhoogte, toonaard en maatsoort. De toonhoogte kan zeer precies beschreven worden, al is het ook mogelijk enkel de ruwe contouren aan te duiden.