Databanken

Filter Resultaten

Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen is een online databank die informatie samenbrengt over Vlaamse private archieven en door het brede publiek kan worden bevraagd. Door deze archieven in kaart te brengen, wil Archiefbank Vlaanderen bijdragen aan de bescherming en valorisatie van dit erfgoed. Naast papieren archieven vinden o.m.

Muziekbank Vlaanderen

Muziekbank Vlaanderen is een online register voor de beschrijving van muziekarchieven en –collecties uit Vlaanderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle muziek, ongeacht de periode (middeleeuwen tot heden) of het genre (klassieke en populaire muziek, jazz, folk, e.a.).

Vlaams Muziekinstituut – VMI

Het Vlaams Muziekinstituut ontstond vanuit een samenwerkingsverband tussen het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en de Vlaamse conservatoriumbibliotheken. Het VMI is een centrale catalogus waarin Vlaamse partituren, muziekboeken, tijdschriften, archieven en opnamen opgenomen worden. Ook de collecties van instellingen die niet tot het samenwerkingsverband behoren, komen aan bod.

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

Nederlandse Liederenbank

De Nederlandse Liederenbank is een databank die meer dan 125.000 Nederlandse (of Nederlandstalige) liederen ontsluit, binnen diverse liedgenres, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Dit immense project werd geleid door onderzoekers van het Meertens Instituut. Wijsaanduidingen, strofeschema’s, muziektranscripties en mp3-fragmenten vereenvoudigen de identificatie van de liederen.

Elektropedia

Elektropedia is een online encyclopedie van de geschiedenis van de elektronische muziek in België. U vindt er biografieën en discografieën van artiesten, beschrijvingen van clubs en evenementen, informatie over labels en belangrijke personen. Daarnaast biedt het online toegang tot heel wat gedigitaliseerd materiaal rond het onderwerp.

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Een databank met collectiegegevens van erfgoedbibliotheken die toelaat om – o.a. via Google Maps – te kijken welke erfgoedbibliotheken in de buurt bepaalde type collecties bezitten. Via indelingen als 'partituren', 'muziek - grammafoonplaten', 'muziek - casettes' en 'muziek - dvd/CD' kan men snel de collecties vinden die muzikaal erfgoed bevatten.

Variazioni

 

Het Variazioni CEP is een portaal om inhoud te verrijken, waarop Europese muziekinstellingen en gebruikersgemeenschappen hun bestaande muzikale archieven (lessen, cursussen, artikels, thematische websites, enz.) kunnen publiceren, verrijken en hergebruiken. Het Variazioni CEP is een prototype van het Europese eContentplus-project Variazioni.

Wat kan je hier doen?

IMSLP / Petrucci Music Library

De Petrucci Music Library wil een online bibliotheek zijn voor alle bladmuziek in het publiek domein (vrij van auteursrecht) en van bladmuziek van hedendaagse componisten die hun werk gratis ter beschikking willen stellen.  

Digital Image Archive of Medieval Music

Het Digital Image Archive of Medieval Music fungeert als een stafkaart van digitale foto's van partituren met middeleeuwse polyfone muziek. Het project is een samenwerking tussen de universiteit van Oxford en Royal Holloway, de universiteit van Londen.

De Inventaris van het Bouwkundig erfgoed - orgels

Deze inventaris gaat deels terug op de boekenreeks ‘Het Historisch Orgel in Vlaanderen’, die tussen 1974 en 1986 verscheen. De online inventaris vult deze boeken echter verder aan met nieuw geïnventariseerde orgels en met meer recente gegevens over de reeds gepubliceerde orgels.

beiaarden in Vlaanderen

Een overzicht van de Vlaamse beiaarden samengesteld door de Vlaamse Beiaard Vereniging. Deze bevat een korte beschrijving van de verschillende Vlaamse beiaarden. Klik op de plaatsnaam om een foto van de toren te bekijken, of om zeer uitgebreide en gedetailleerde uitleg terug te vinden.

New York Philharmonic Digital Archives

Sinds kort ontsluit het gerenommeerde New York Philharmonic haar archieven op het wereldwijde web. Dit stukje gedigitaliseerd muzikaal erfgoed wordt op een wel zeer interessante manier aan de geïnteresseerde aangeboden en illustreert de meerwaarde van alle soorten archiefmateriaal, hun onderlinge verbanden en betekenis.

DEKKMMA - Digitalisatie van het Etnomusicologisch Klankarchief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

De website van DEKKMMA bundelt de resultaten van een project van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit Gent.

C.a.r.m.e.n. – digitaal opera-archief van De Munt

Met Carmen wordt het mogelijk het archief van het oudste operahuis in België, De Munt, te raadplegen. De databank verzamelt informatie over de producties van dit operahuis (opera, concerten, recitals, dans en theater) van vroeger en nu. Die informatie wordt gelinkt aan archivalische bronnen en objecten zoals decormaquettes, foto’s, affiches, audiovisueel materiaal, enz.

Cageweb

CaGeWeb of "Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken" ontsluit de collecties van een 20-tal Gentse wetenschappelijke bibliotheken verenigd in de Cageweb vzw, o.a.

Musea Oost-Vlaanderen in evolutie - MovE

MovE is een initiatief van de musea in de provincie Oost-Vlaanderen. De website ontsluit de collecties van deze musea online. In de databank zijn duizenden objecten opgenomen uit meer dan 40 musea. De objecten worden beknopt beschreven. Vaak is ook een afbeelding te vinden.

Erfgoedplus.be

De online databank Erfgoedplus.be verzamelt informatie over cultureel erfgoed uit diverse instellingen in Vlaams-Brabant en Limburg en biedt deze gedigitaliseerd aan.

Muziekarchief.be

Muziekarchief.be verzamelt informatie over meer dan zestig jaar muziek in Vlaanderen. De website bevat informatie over muziekopnames, uitvoerders, componisten en auteurs. De cd’s en lp’s werden tot op het niveau van het afzonderlijke werk geïnventariseerd. Alle gegevens zijn aan elkaar gekoppeld en gemakkelijk doorzoekbaar.

CRKC databank

In 2004 liet het CRKC een online databank ontwikkelen voor de registratie van religieus erfgoed van privaatrechtelijke religieuze instellingen, zoals kloosters en abdijen. In 2006 vroeg het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen het CRKC om zijn databank aan te passen voor de registratie van het openbaar religieus erfgoed beheerd door de kerkbesturen.