Intermediaire organisaties

Filter Resultaten

Association Campanaire Wallonne

De Association Campanaire Wallonne (ACW) werd opgericht in 1994 met als doelstellingen de zorg, promotie en valorisatie van het klokkenerfgoed in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ACW maakt inventarissen, moedigt onderwijs aan, organiseert beiaardoncerten en adviseert bij het installeren van nieuwe instrumenten.

Institut du Patrimoine Wallon (IPW)

Het Institut du Patrimoine Wallon is een instelling die werkt rond onroerend erfgoed in Wallonië. Naast het beheer van het eigen domein (de oude abdij van Paix-Dieu) in Amay nabij Hoei waakt de organisatie over de monumenten die eigendom zijn van het Waals Gewest. Valorisatie en publiekswerking staan daarbij voorop. Het IPW maakt ook allerhande brochures over het onroerend erfgoed in Wallonië.

Erfgoed Vlaanderen

Erfgoed Vlaanderen is een organisatie die werkt rond onroerend erfgoed in Vlaanderen. De vzw werd opgericht in 1994 en beheert en onderhoudt 13 monumenten in Vlaanderen. De degelijke restauratie van monumenten en het openstellen voor publiek vormen de doelstellingen.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

 

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken. Het werd eind 2008 opgericht door zes diverse, representatieve bibliotheken uit de verschillende Vlaamse provincies waarvan enkele ook verankerd zijn in de academische wereld.

Deze partnerbibliotheken zijn:

Unie van Belgische componisten

De in 1960 opgerichte Unie Van Belgische Componisten heeft tot doel de bevordering en de verdediging van de Belgische muziek in het raam van het nationaal en internationaal cultureel leven. De Unie Van Belgische Componisten onderhoudt allerhande contacten met de overheid en concertorganisatoren om de aanwezigheid van Belgische muziek in hun concertprogramma's te verhogen.

Jazzcentrum Vlaanderen

Jazz Centrum Vlaanderen promoot de jazz- en bluesmuziek door het archiveren en inventariseren van bronnen en het organiseren van tentoonstellingen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de traditionele jazz en blues. Jazz Centrum Vlaanderen bezit heel wat zeldzaam materiaal, zoals live-opnames en foto’s.

Koor&Stem

Koor&Stem is de landelijke organisatie die begaan is met de kwaliteit van het koorleven en de koorzang in Vlaanderen. De organisatie ondersteunt en begeleid het zingen in koor. Koor&Stem organiseert en promoot activiteiten en opleidingen, brengt eigen koorbundels uit en beschikt over een uitgebreide bibliotheek van meer dan 130.000 partituren van koormuziek, volks- en kunstliederen.

Muziekcentrum Vlaanderen

Muziekcentrum Vlaanderen is het officieel steunpunt voor de professionele muzieksector in Vlaanderen. Het centrum werd opgericht in het kader van het Muziekdecreet van 1998 van de Vlaamse gemeenschap. Het is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in het centrum van Brussel.

Muziekmozaïek vzw - Impulscentrum voor folk en jazz

Muziekmozaïek profileert zich als het steun- en aanspreekpunt voor liefhebbers van jazz of folk in Vlaanderen en Brussel. Het centrum organiseert workshops en stages, en zet diverse muziekactiviteiten op touw. De bezoeker kan er in het documentatiecentrum ook terecht voor gespecialiseerde literatuur en audio. Muziekmozaïek is tevens uitgever van de tijdschriften Goe Vollek! en Jazzmozaïek.

Vlaamse Amateurmuziekorganisatie vzw - VLAMO

Vlamo ondersteunt en begeleidt alle actoren (groepen en individuen) die actief zijn binnen de instrumentale amateurmuziekbeoefening. De organisatie staat tevens in voor de promotie van de instrumentale muziekbeoefening in het algemeen. VLAMO beschikt over een documentatiecentrum (boeken, tijdschriften, audiovisueel materiaal) en een uitgebreide partituurbibliotheek.

VVBAD – Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen

VVBAD is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde vereniging van en voor beroepskrachten in de bibliotheek-, archief-, documentatie- en informatiesector. De vereniging ondersteunt medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra en biedt een platform voor overleg en kennisuitwisseling. VVBAD informeert over nieuwe ontwikkelingen binnen de sector.

Helpdesk lokaal erfgoed

De Helpdesk Lokaal erfgoed richt zich naar alle beheerders van een lokale erfgoedcollectie. Het kan zowel om een museale collectie, als om een archief gaan. De helpdesk-website ondersteunt de erfgoedbeheerders met het verzorgen van praktische informatie, waaronder gegevens van publicaties en rapporten. Er zijn o.a.

Algemeen Nederlands Zangverbond

Het Algemeen Nederlands Zangverbond werd opgericht in 1948 en heeft als doel het Nederlandstalige lied en het Vlaamse muziekpatrimonium te ondersteunen. Sinds enkele jaren ligt de nadruk op het levendig houden van het muzikaal erfgoed en meer bepaald de Vlaamse liedcultuur.

Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV)

Het Componisten Archipel Vlaanderen is een vereniging van Vlaamse componisten met als doel de belangen van de scheppende kunstenaar te verdedigen, gemeenschappelijke meningen te vormen over cultuurpolitiek en het promoten van Vlaamse hedendaagse muziek, waaronder ook jazz en filmmuziek.

Wallonie Bruxelles Musique (WBM)

Wallonie Bruxelles Musique werd in 1984 opgericht om artiesten, producers en uitgeverijen uit Wallonië en Brussel te ondersteunen bij de promotie van hun producten.

Het orgel in Vlaanderen

Orgel in Vlaanderen streeft naar een drempelverlagende orgelcultuur en samenwerking tussen de Vlaamse orgelkrachten. Het verleent haar medewerking aan Open Monumentendag Vlaanderen, publiceert een informatieblad rond Vlaamse orgelcultuur, brengt orgelbescherming en -restauratie onder de aandacht, en documenteert over orgels (inclusief orgelconcerten en -bouwers).

Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV)

De Vlaamse Beiaardvereniging heeft tot doel de beiaardkunst in het algemeen en de Vlaamse beiaardkunst in het bijzonder te promoten. Zij legt een band tussen beiaardiers, student-beiaardiers en alle mogelijke instanties en personen die ijveren voor de beiaardkunst.

Nekka

Nekka vzw stelt zichzelf tot doel de ondersteuning en promotie van het Nederlandstalige lied, het liedrepertoire en de beleving ervan. Hiervoor wil Nekka zowel activiteiten organiseren om het actuele lied te ondersteunen, maar ook op zoek gaan naar het nieuwe lied en de nieuwe artiesten.

Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie – CeBeDeM

CeBeDeM stimuleert de Belgische hedendaagse muziek in binnen- en buitenland. Het centrum verzamelt de werken van zijn leden, publiceert ze en voorziet ook uitvoerders van de nodige bladmuziek wanneer deze niet (onmiddellijk) voorhanden is. CeBeDeM beschikt o.a. over een eigen bibliotheek met partituren en opnames en een promotiedienst.

Erfgoedcellen

Erfgoedcellen maken het erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Zij bevorderen de samenwerking, bouwen netwerken uit, experimenteren en ontsluiten het lokale of regionale erfgoed. Momenteel zijn er erfgoedcellen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Ieper, Kortrijk, Leuven, Mechelen, het Meetjesland, Sint-Truiden, Tongeren en het Waasland.