Tentoonstellingen

Filter Resultaten

Brabants Centrum voor Muziektradities

Eind 2011 opende in Kampenhout het Brabants Centrum voor Muziektradities zijn deuren. Het BCM verenigt de functies van documentatiecentrum en museum.

Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet, Antwerpen

Het Museum Plantin-Moretus bevindt zich in de historische drukkerij van de familie Plantin-Moretus. Het bezit een uitgebreide collectie liturgische drukken en oorspronkelijk typografisch materiaal, dat de drukkerij voor eigen muziekuitgaven gebruikte. De collectie van het aanpalende Prentenkabinet bestaat uit prenten en tekeningen van Antwerpse meesters vanaf de zestiende eeuw.

Museum Vleeshuis, Antwerpen

Het Museum Vleeshuis is geen muziekinstrumentenmuseum, maar focust specifiek op de geschiedenis van het muzikale leven in Antwerpen. Zes eeuwen muziek in Antwerpen worden er in hun context geplaatst en geïllustreerd aan de hand van archieven, prenten, maquettes, schilderijen en natuurlijk ook partituren en muziekinstrumenten.

Muziekinstrumentenmuseum, Brussel

Het mim beheert de grootste collectie muziekinstrumenten in België. Ze bevat niet enkel ‘klassieke’ muziekinstrumenten, maar ook instrumenten uit de volks- en wereldmuziek. Aan de basis van de collectie liggen de verzamelingen van musicoloog François-Joseph Fétis en de Indische radjah Sourindro Mohun Tagore. Het museum beschikt over een eigen restauratieatelier.

Volksinstrumentenmuseum, Gooik

Het museum brengt allerlei instrumenten samen uit de wereld van de volksmuziek. De instrumenten zijn afkomstig uit de particuliere collectie van Herman en Rosa Dewit, beide musici in ’t Kliekske. Samen met de muziekinstrumenten brengen diverse prenten en archiefstukken de volksmuziek opnieuw tot leven. Rondleidingen in het museum worden verzorgd door Muziekmozaïek vzw.

Museum voor Muziekinstrumenten

Musica, impulscentrum voor muziek en Toerisme Peer hebben in samenwerking met de stad Peer dit instrumentenmuseum georganiseerd in de schuur van de voormalige herberg ‘Scherpe Steen’. Het betreft een collectie muziekinstrumenten uit middeleeuwen, renaissance en barok.

Armand Preud'hommemuseum

In het geboortehuis van Armand Preud’homme in de Kloosterstraat in Peer worden op de benedenverdieping enkele authentieke familiestukken rond het leven de bekende toondichter tentoongesteld. Die collectie is aangevuld met tal van foto’s en krantenknipsels die herinneren aan het leven van de componist van de Purp’ren Hei en Susa Nina.

Tinelmuseum

Onmiddellijk na de dood van Edgard Tinel in 1912 werd in Sinaai een Tinelcomité opgericht. Doel was de herinnering aan de componist levendig te houden, zijn muziek te blijven promoten en een museum op te richten. Dat gebeurde met tijdelijke opstellingen vanaf het interbellum en met een verdieping op het geboortehuis (het oude schoolgebouw) vanaf 1992.

Peter Benoitmuseum

Peter Benoit is als geen ander een icoon van de Vlaamse muziek. In Harelbeke is in het Peter Benoit Museum een interactieve opstelling met touch screens en geluidsdouches rond het muziekleven in de negentiende eeuw opgezet. In het museum wordt ook een grote collectie volksliederen bewaard. In het kleine geboortehuis ernaast is te zien hoe men leefde in de negentiende eeuw.

Bruggemuseum-Archeologie

Het Bruggemuseum-Archeologie maakt deel uit van de 11 musea die verzameld zijn onder Bruggemuseum en elk vanuit een eigen collectie de stadsgeschiedenis van Brugge vertellen. In het Bruggemuseum-Archeologie wordt een overzicht gegeven van Brugge en de omliggende streek tijdens de prehistorie, de klassieke tijd en de middeleeuwen.

Klokkentorenmuseum Roeselare

De Roeselaarse Klokkengilde verbindt het onroerend erfgoed (de Sint-Michielstoren met zijn beiaard) met de klokkengeschiedenis van de stad. Op de verschillende verdiepingen binnen de toren wordt de werking van oude speeltrommels onder loep genomen en bijvoorbeeld het oefenklavier van een oude beiaardier getoond. Verder wordt toelichting gegeven bij oude klokken en luidtechnieken.

Beiaardmuseum Hasselt

In de toren van de Sint-Quintinuskathedraal werd een museum georganiseerd, waar bij de beiaard en de geschiedenis van de klokken van Hasselt centraal staan. Pronkstukken zijn een beiaardklavier uit de 18de eeuw en het oude torenuurwerk uit 1911. Verder laat het museum ook zien hoe klokken worden gegoten.

Toren- en beiaardmuseum Mol

Het toren- en beiaardmuseum van Mol is ondergebracht in de toren van de Sint-Pieter en Pauwelkerk. Het museum omvat vijf verdiepingen en vertelt de geschiedenis van de kerk, de toren en de beiaard.

Zuidwestbrabantsmuseum Halle

Het Zuidwestbrabants museum in Halle bestaat uit meerdere collecties die de geschiedenis van Halle en omgeving weergeven zoals de collectie van de familie Servais. Deze familie heeft bijgedragen tot de muzikale en culturele leven in Halle in de negentiende eeuw.

Bruggemuseum-Gruuthuse

Het Bruggemuseum-Gruuthuse, gelegen in het voormalige stadspaleis van de heren van Gruuthuse, herbergt voorwerpen die verwijzen naar het leven tussen de vijftiende en de negentiende eeuw en maakt deel uit van de elf musea die het Bruggemuseum vertegenwoordigen. Het museum bezit een gevarieerde collectie toegepaste kunsten, met o.m. wandtapijten, meubilair, schilderijen en muziekinstrumenten.

René de Clercqgenootschap

Het René De Clercqgenootschap is een vzw met als voornaamste taak het beheren van het René De Clercqmuseum. Zij werd in 1982 in het leven geroepen naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de dood van de dichter en heeft tot doel de mens René De Clercq en zijn werk in al hun facetten grondiger te bestuderen en ruimer kenbaar te maken.

Draaiorgelmuseum, Voortkapel-Westerlo

Het Draaiorgelmuseum is een particulier initiatief dat uitgroeide tot een heus museum. Het museum toont een gevarieerde collectie mechanische orgels, van verschillende formaten. Pronkstukken zijn de instrumenten van de firma’s Decap en Mortier. De collectie is aangevuld met kleinere speeldozen en muziekcilinders.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren

De muziekinstrumentencollectie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bevat meer dan 8.000 instrumenten. Het merendeel daarvan is afkomstig uit Midden-Afrika, meer bepaald uit de republiek Congo. Aan het museum is tevens een onderzoekscentrum verbonden, met o.a. een afdeling Linguïstiek en Etnomusicologie, die een collectie opnames van traditionele Centraal-Afrikaanse muziek bezit.