Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

De inspiratiegids Wie zingt, die krijgt  wil het immaterieel erfgoed van de 'bedelzangtradities' in de kijker zetten.

Erfgoedcel k.ERF en LECA publiceerden in 2014 Wie zingt, die krijgt, een inspiratiegids voor bedelzangtradities. Tegelijk ging ook de website 'zing-ze' online. Beide initiatieven hebben tot doel het immaterieel erfgoed van bedelzangtradities in de kijker te zetten en de Kempenaren opnieuw of nog harder aan het zingen te krijgen.

De inspiratiegids en website kaderen in het grotere project ‘Zing ze’, dat begin 2014 van start ging. Via dit project wil erfgoedcel k.ERF de Kempenaren bewust maken van de rijke bedelzangcultuur die in haar regio leeft, met bekende tradities (waaronder Driekoningenzingen) en minder bekende (zoals Goriën) en hen stimuleren deze tradities levendig te houden. Hoewel jaarlijks nog heel wat zangertjes de straat optrekken, stelde k.ERF vast dat de bedelzangtradities voor nieuwe uitdagingen staan, zoals het drukkere verkeer of nieuwe inwoners die niet met de lokale tradities vertrouwd zijn. De erfgoedcel ontwikkelde daarom instrumenten om aan de slag te gaan met de lokale zangtradities.

De brochure Wie zingt, die krijgt geeft naast een beknopte context bij de bedelzangtradities in de k.ERF-regio (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie) tal van inspirerende praktijkvoorbeelden om het bedelzingen te stimuleren. Resonant leverde voor de brochure een praktische handleiding aan voor wie een project rond liedcultuur wil opzetten. Op de website kan je ondersteunend materiaal vinden, zoals audio- en partituurfragmenten, lespakketten (voor derde en vierde leerjaar, ontwikkeld i.s.m. Casa Blanca), knutseltips en recepten.

De brochure is gratis en kan online geraadpleegd worden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De inspiratiegids Wie zingt, die krijgt  wil het immaterieel erfgoed van de 'bedelzangtradities' in de kijker zetten.

Erfgoedcel k.ERF en LECA publiceerden in 2014 Wie zingt, die krijgt, een inspiratiegids voor bedelzangtradities. Tegelijk ging ook de website 'zing-ze' online. Beide initiatieven hebben tot doel het immaterieel erfgoed van bedelzangtradities in de kijker te zetten en de Kempenaren opnieuw of nog harder aan het zingen te krijgen.

De inspiratiegids en website kaderen in het grotere project ‘Zing ze’, dat begin 2014 van start ging. Via dit project wil erfgoedcel k.ERF de Kempenaren bewust maken van de rijke bedelzangcultuur die in haar regio leeft, met bekende tradities (waaronder Driekoningenzingen) en minder bekende (zoals Goriën) en hen stimuleren deze tradities levendig te houden. Hoewel jaarlijks nog heel wat zangertjes de straat optrekken, stelde k.ERF vast dat de bedelzangtradities voor nieuwe uitdagingen staan, zoals het drukkere verkeer of nieuwe inwoners die niet met de lokale tradities vertrouwd zijn. De erfgoedcel ontwikkelde daarom instrumenten om aan de slag te gaan met de lokale zangtradities.

De brochure Wie zingt, die krijgt geeft naast een beknopte context bij de bedelzangtradities in de k.ERF-regio (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie) tal van inspirerende praktijkvoorbeelden om het bedelzingen te stimuleren. Resonant leverde voor de brochure een praktische handleiding aan voor wie een project rond liedcultuur wil opzetten. Op de website kan je ondersteunend materiaal vinden, zoals audio- en partituurfragmenten, lespakketten (voor derde en vierde leerjaar, ontwikkeld i.s.m. Casa Blanca), knutseltips en recepten.

De brochure is gratis en kan online geraadpleegd worden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn