Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 
Hoe vind ik (tekst en muziek) van een liedje?

 • Verzamel zo veel mogelijk informatie: de juiste titel, juiste schrijfwijze van uitvoerder, componist, tekstschrijver, de juiste tekst. Hoe preciezer de zoektermen, hoe meer je met googelen zal vinden.
 • Klassieke muziek: als je de juiste titel of uitvoerder hebt, kan je zoeken op de website van het International Music Score Library Project (IMSLP). Daar vind je meteen (oude uitgaven van de) de bladmuziek.
 • Volksmuziek: de Nederlandse liederenbank is de belangrijkste databank van liederen van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Je vindt er ook varianten, alternatieve teksten, melodieën en verwijzingen naar geluidsopnames.
 • Folkwiki is een gelijkaardige databank, met ook modernere folkcomposities.
 • Op de website Wreed & Plezant worden tekst, muziek en melodie van vooral marktzangersliederen verzameld.
 • Als je de melodie kent, kan je die inspelen of inzingen op sites als Musipedia of Themefinder.
 • Kijk ook eens bij ‘partituren vinden’ op deze site.

 

Ik wil een muziekinstrument verkopen. Hoe pak ik dat aan?

De mogelijkheden om muziekinstrumenten te verkopen, zijn talrijk. Muzikanten weten vaak zelf wel hoe ze dat best aanpakken, maar voor leken ligt dat anders. Verzamel in elk geval zo veel mogelijk informatie over het instrument:

 • Hoe oud is het?
 • Wanneer werd het aangekocht?
 • Wie is de fabrikant of bouwer?
 • Zijn er herstellingen of wijzigingen gebeurd of zijn die nodig?
 • Is er een vermoeden dat het een bijzonder instrument is (ouderdom, handgemaakt of niet, zeldzaam, bijzondere historiek, ...)?

Voor een gewoon instrument kan je op tal van plaatsen terecht:

 • De courante tweedehandssites op het internet.
 • Muziekscholen (DKO-opleidingen): misschien hebben die een website of kan je een aankondiging ter plekke ophangen.
 • Voor hafabra-instrumenten: in het tijdschrift of op de websites van Vlamo.

Voor unieke, zeldzame instrumenten kan een instrumentenbouwer van jouw type instrument je wellicht een waardering en schatting geven. Ook bij musea met muziekcollecties (MIM, Klank van de Stad, Muziekinstrumentenmuseum Gooik) kan je terecht voor advies en informatie.

 

Kan Resonant promotie maken voor mijn cd of mijn concert?

Resonant wil graag muzikale activiteiten aankondigen, mits die een zeer duidelijke band met muzikaal erfgoed hebben.

 

Ik wil afstand doen van partituren, platen of cd's of van documenten over muziek

Als men bijvoorbeeld door een erfenis in het bezit komt van dergelijke collecties of als men zijn persoonlijke collecties van de hand wil doen, is het vaak moeilijk om in te schatten wat de (erfgoed)waarde ervan is en wat de mogelijkheden zijn om ze elders onder te brengen.

Resonant geeft advies of het de moeite is om deze collecties over te dragen aan professionele bewaarinstellingen (musea, erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, ...).

Zie meer over schenken, verkopen en overdragen bij ‘erfgoed overdragen’.

 

Waar kan ik subsidies aanvragen voor erfgoedprojecten?

Bedenk ook: subsidies zijn niet altijd nodig en wegen niet altijd op tegen de investering die ze vragen (een dossier indienen, verantwoording afleggen, opvolging, ...). Alternatieve samenwerkingen (met andere organisaties, instellingen), het aantrekken stagiairs/studenten, vrijwilligers kunnen misschien ook een oplossing zijn.

 

Waar vind ik een bepaalde opname, een specifieke uitvoering van een compositie?

Kijk ook eens bij 'av-erfgoed vinden' en bij 'muzikaal erfgoed opzoeken' op deze website.

 

Waar vind ik het muzikaal erfgoed van een componist, muziekvereniging, organisator, verzamelaar?

Op Archiefbank Vlaanderen, Muziekbank Vlaanderen, Odis (voor muziekorganisaties en instellingen) en Archieven Portaal Europa (Europese archieven) vind je misschien al wat meer informatie. Zo niet, contacteer dan Resonant.

 

Kan Resonant helpen bij het identificeren en het schatten van muzikaal erfgoed?

Resonant kan je helpen bij het beter identificeren van muzikaal erfgoed en kan daarbij een waarderingskader aanreiken.

Een schatting in geldbedragen geven wij niet (noch de andere erfgoedorganisaties als musea). Daarvoor moet u bij veilinghuizen, antiquariaten en gespecialiseerde handelaars zijn.

 

Wat is 'immaterieel cultureel erfgoed' binnen de muziek?

Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken die men koestert en levend wil houden. Het is de kennis of kunde die men doorgeeft aan volgende generaties.
Binnen de muziek vind je immaterieel erfgoed onder meer bij:

 • ambachtelijke instrumentenbouwers die speciale technieken gebruiken om instrumenten te maken;
 • muziekverenigingen die bepaalde tradities koesteren (Sint-Ceciliavieringen, processies opluisteren, ...);
 • een zangrepertoire dat bij een bepaalde groep hoort: studentenliederen, strijdkoren, religieuze koren, ...;
 • bepaalde speeltechnieken die eigen zijn aan een bepaalde muziekuitvoering.

 

 

Ken je een muziekarchief of een muziekcollectie?

Contacteer Resonant. Veel muzikaal erfgoed bevindt zich in privébezit en is onbekend. Om zicht te krijgen op het muzikaal erfgoed in Vlaanderen is het belangrijk dat we kennis hebben over de archieven en de collecties. De informatie over de archieven of collecties kan discreet behandeld worden.

 

Waar vind ik informatie over een bepaalde componist of muzikant?

Vaak krijgen we vragen of we informatie hebben over componisten en muzikanten. Hoewel de focus van Resonant op het muzikaal erfgoed ligt en we geen documentatiecentrum voor muziek(geschiedenis) zijn, geven we je graag de volgende tips.

 • Klassieke muziek: 
  • De encyclopedieën The New Grove Dictionary of Music and Musicians en Die Musik in Geschichte und Gegenwart zijn standaardwerken.
  • Vlaamse componisten na 1800: F. Roquet, Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800 (2007) en het Studiecentrum Vlaamse Muziek met online biografieën van componisten.
  • Voor Vlaamse componisten nieuwe muziek: het documentatiecentrum Matrix heeft een online databank met biografieën van componisten.
 • Alle genres (Vlaanderen):
  • De online databank van het Muziekcentrum (thans Kunstenpunt) bevat biografieën van professionele Vlaamse artiesten, uitvoerders, componisten, organisaties (alle genres).
  • Muziekarchief is de databank/catalogus voor alle uitgegeven muziek door Vlaamse artiesten.
 • Populaire Vlaamse muziek:
 • Jazz (België):
  • Het recentse overzicht over jazz in België is: M. Danval, Histoire du jazz en Belgique, 2014.
  • Een overzicht van de publicaties over jazz in België vind je op onze pagina’s over jazzerfgoed.
 • Popmuziek (België):
  • De site van The Belgian Pop- and Rock Archives is al jarenlang louter een archiefsite (zonder updates) maar bevat nog altijd interessante informatie.
  • G. De Coster, G. De Bruycker, Wit-lof from Belgium, 1990.
  • J. Delvaux, Belpop - de eerste vijftig jaar, 2011.

 

Hoe vind ik (tekst en muziek) van een liedje?

 • Verzamel zo veel mogelijk informatie: de juiste titel, juiste schrijfwijze van uitvoerder, componist, tekstschrijver, de juiste tekst. Hoe preciezer de zoektermen, hoe meer je met googelen zal vinden.
 • Klassieke muziek: als je de juiste titel of uitvoerder hebt, kan je zoeken op de website van het International Music Score Library Project (IMSLP). Daar vind je meteen (oude uitgaven van de) de bladmuziek.
 • Volksmuziek: de Nederlandse liederenbank is de belangrijkste databank van liederen van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Je vindt er ook varianten, alternatieve teksten, melodieën en verwijzingen naar geluidsopnames.
 • Folkwiki is een gelijkaardige databank, met ook modernere folkcomposities.
 • Op de website Wreed & Plezant worden tekst, muziek en melodie van vooral marktzangersliederen verzameld.
 • Als je de melodie kent, kan je die inspelen of inzingen op sites als Musipedia of Themefinder.
 • Kijk ook eens bij ‘partituren vinden’ op deze site.

 

Ik wil een muziekinstrument verkopen. Hoe pak ik dat aan?

De mogelijkheden om muziekinstrumenten te verkopen, zijn talrijk. Muzikanten weten vaak zelf wel hoe ze dat best aanpakken, maar voor leken ligt dat anders. Verzamel in elk geval zo veel mogelijk informatie over het instrument:

 • Hoe oud is het?
 • Wanneer werd het aangekocht?
 • Wie is de fabrikant of bouwer?
 • Zijn er herstellingen of wijzigingen gebeurd of zijn die nodig?
 • Is er een vermoeden dat het een bijzonder instrument is (ouderdom, handgemaakt of niet, zeldzaam, bijzondere historiek, ...)?

Voor een gewoon instrument kan je op tal van plaatsen terecht:

 • De courante tweedehandssites op het internet.
 • Muziekscholen (DKO-opleidingen): misschien hebben die een website of kan je een aankondiging ter plekke ophangen.
 • Voor hafabra-instrumenten: in het tijdschrift of op de websites van Vlamo.

Voor unieke, zeldzame instrumenten kan een instrumentenbouwer van jouw type instrument je wellicht een waardering en schatting geven. Ook bij musea met muziekcollecties (MIM, Klank van de Stad, Muziekinstrumentenmuseum Gooik) kan je terecht voor advies en informatie.

 

Kan Resonant promotie maken voor mijn cd of mijn concert?

Resonant wil graag muzikale activiteiten aankondigen, mits die een zeer duidelijke band met muzikaal erfgoed hebben.

 

Ik wil afstand doen van partituren, platen of cd's of van documenten over muziek

Als men bijvoorbeeld door een erfenis in het bezit komt van dergelijke collecties of als men zijn persoonlijke collecties van de hand wil doen, is het vaak moeilijk om in te schatten wat de (erfgoed)waarde ervan is en wat de mogelijkheden zijn om ze elders onder te brengen.

Resonant geeft advies of het de moeite is om deze collecties over te dragen aan professionele bewaarinstellingen (musea, erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, ...).

Zie meer over schenken, verkopen en overdragen bij ‘erfgoed overdragen’.

 

Waar kan ik subsidies aanvragen voor erfgoedprojecten?

Bedenk ook: subsidies zijn niet altijd nodig en wegen niet altijd op tegen de investering die ze vragen (een dossier indienen, verantwoording afleggen, opvolging, ...). Alternatieve samenwerkingen (met andere organisaties, instellingen), het aantrekken stagiairs/studenten, vrijwilligers kunnen misschien ook een oplossing zijn.

 

Waar vind ik een bepaalde opname, een specifieke uitvoering van een compositie?

Kijk ook eens bij 'av-erfgoed vinden' en bij 'muzikaal erfgoed opzoeken' op deze website.

 

Waar vind ik het muzikaal erfgoed van een componist, muziekvereniging, organisator, verzamelaar?

Op Archiefbank Vlaanderen, Muziekbank Vlaanderen, Odis (voor muziekorganisaties en instellingen) en Archieven Portaal Europa (Europese archieven) vind je misschien al wat meer informatie. Zo niet, contacteer dan Resonant.

 

Kan Resonant helpen bij het identificeren en het schatten van muzikaal erfgoed?

Resonant kan je helpen bij het beter identificeren van muzikaal erfgoed en kan daarbij een waarderingskader aanreiken.

Een schatting in geldbedragen geven wij niet (noch de andere erfgoedorganisaties als musea). Daarvoor moet u bij veilinghuizen, antiquariaten en gespecialiseerde handelaars zijn.

 

Wat is 'immaterieel cultureel erfgoed' binnen de muziek?

Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken die men koestert en levend wil houden. Het is de kennis of kunde die men doorgeeft aan volgende generaties.
Binnen de muziek vind je immaterieel erfgoed onder meer bij:

 • ambachtelijke instrumentenbouwers die speciale technieken gebruiken om instrumenten te maken;
 • muziekverenigingen die bepaalde tradities koesteren (Sint-Ceciliavieringen, processies opluisteren, ...);
 • een zangrepertoire dat bij een bepaalde groep hoort: studentenliederen, strijdkoren, religieuze koren, ...;
 • bepaalde speeltechnieken die eigen zijn aan een bepaalde muziekuitvoering.

 

 

Ken je een muziekarchief of een muziekcollectie?

Contacteer Resonant. Veel muzikaal erfgoed bevindt zich in privébezit en is onbekend. Om zicht te krijgen op het muzikaal erfgoed in Vlaanderen is het belangrijk dat we kennis hebben over de archieven en de collecties. De informatie over de archieven of collecties kan discreet behandeld worden.

 

Waar vind ik informatie over een bepaalde componist of muzikant?

Vaak krijgen we vragen of we informatie hebben over componisten en muzikanten. Hoewel de focus van Resonant op het muzikaal erfgoed ligt en we geen documentatiecentrum voor muziek(geschiedenis) zijn, geven we je graag de volgende tips.

 • Klassieke muziek: 
  • De encyclopedieën The New Grove Dictionary of Music and Musicians en Die Musik in Geschichte und Gegenwart zijn standaardwerken.
  • Vlaamse componisten na 1800: F. Roquet, Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800 (2007) en het Studiecentrum Vlaamse Muziek met online biografieën van componisten.
  • Voor Vlaamse componisten nieuwe muziek: het documentatiecentrum Matrix heeft een online databank met biografieën van componisten.
 • Alle genres (Vlaanderen):
  • De online databank van het Muziekcentrum (thans Kunstenpunt) bevat biografieën van professionele Vlaamse artiesten, uitvoerders, componisten, organisaties (alle genres).
  • Muziekarchief is de databank/catalogus voor alle uitgegeven muziek door Vlaamse artiesten.
 • Populaire Vlaamse muziek:
 • Jazz (België):
  • Het recentse overzicht over jazz in België is: M. Danval, Histoire du jazz en Belgique, 2014.
  • Een overzicht van de publicaties over jazz in België vind je op onze pagina’s over jazzerfgoed.
 • Popmuziek (België):
  • De site van The Belgian Pop- and Rock Archives is al jarenlang louter een archiefsite (zonder updates) maar bevat nog altijd interessante informatie.
  • G. De Coster, G. De Bruycker, Wit-lof from Belgium, 1990.
  • J. Delvaux, Belpop - de eerste vijftig jaar, 2011.