Zoeken

het Nederlandse lied

Nederlandse Liederenbank

De Nederlandse Liederenbank is een databank die meer dan 125.000 Nederlandse (of Nederlandstalige) liederen ontsluit, binnen diverse liedgenres, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Dit immense project werd geleid door onderzoekers van het Meertens Instituut. Wijsaanduidingen, strofeschema’s, muziektranscripties en mp3-fragmenten vereenvoudigen de identificatie van de liederen.

Pioniersjaren van Vlaamse Kleinkunst & Chanson in kaart gebracht

Willem Vermandere, Miek & Roel, Wannes Van de Velde,... Het zijn enkele grote namen uit de Vlaamse chanson & kleinkunst die hun carrière ruim 40 jaar geleden startten en die ook vandaag nog gekend zijn bij jong & oud. Een aantal van hun tijdsgenoten doet enkel nog een belletje rinkelen bij de iets oudere kenners; Kor Van der Goten, Mary Porcelijn, Antoon De Candt... Samen vormden ze een generatie Vlaamse zangers en zangeressen die eigenhandig een muzikale traditie uit de grond stampte die later Kleinkunst of Vlaams chanson zou gaan heten.

Topstuk voorgesteld: Politieke balladen, refreinen, liederen en spotgedichten in Gent

In 2007 verwierf dit handschrift met liederen het statuut van topstuk, toegekend door de Vlaamse Minister van Cultuur.

Boek over 75 jaar Vlaams Nationaal Zangfeest

Op 8 december 2012 wordt een nieuwe publicatie voorgesteld, Wij zingen Vlaanderen vrij (Uitgeverij Davidsfonds). Historicus Paul Cordy gaat op zoek naar de rijke geschiedenis en het boeiende verhaal achter de 75 edities van het Vlaams Nationaal Zangfeest: de historische wortels, de pioniersjaren, de omstreden oorlogszangfeesten en hun nasleep, de moeilijke wederopstanding, de grootse successen, de tanende belangstelling, het hernieuwde elan.

Muzikaal erfgoedfeest 'Met Toeters en Bellen'

Op zaterdag 28 april 2012 vindt in Tienen het muziekfestival 'Met Toeters en Bellen' plaats. Met een groots muzikaal erfgoedfeest wil de provincie Vlaams-Brabant haar publicatie “Veel volk verwacht. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800” met het nodige trompetgeschal voorstellen.

Zeventiende en achttiende-eeuwse liedcultuur in handschriften

Op 12 januari 2010 verdedigt Pieter Moelans zijn doctoraatsonderzoek met als titel Handgeschreven liederen. Wereldlijke liedcultuur in liedhandschriften (Zuidelijke Nederlanden, ca. 1600 – ca. 1800) uit de Gentse universiteitsbibliotheek.  Dit doctoraat biedt een interessante blik op onze zeventiende- en achttiende-eeuwse liedcultuur.

'actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur'

Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseert de Werkgroep Zeventiende Eeuw haar congres 'De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur', in de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Momenteel loopt er een call for papers. Het congres biedt een podium voor lezingen van (cultuur)historici, kunsthistorici, muziek- en theaterwetenschappers, etnologen en letterkundigen rond de centrale vraagstelling: hoe functioneerden liederen als emotionerende, identiteitsvormende en opiniërende media?

Clemens non Papa voor het voetlicht

Jacobus Clemens non Papa (ca.1510/15 – 1555) was één van de productiefste en belangrijkste componisten van zijn generatie. Zijn meer dan vijfhonderd werken werden doorheen heel Europa verspreid, gekopieerd en uitgevoerd, van Polen tot Portugal. Zijn oeuvrelijst omvat alle belangrijke genres van zijn tijd, goed voor meer dan vijfhonderd werken. Het is niet helemaal zeker wanneer hij werd geboren, wel dat het ongeveer vijfhonderd jaar geleden was, vermoedelijk tussen 1510 en 1515. In verschillende steden waar Clemens actief werd tussen maart en mei 2012 de componist herdacht tijdens het festival Clemens500.

Nieuwe partituurcatalogus Vlaamse liederen online

In het districtshuis (voormalig gemeentehuis) van Borgerhout werd recent de nieuwe webstek van het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond) boven de doopvont gehouden.

De Kerels: Als de kerels te gare zijn

Hun 125ste jubileumjaar, het Rodenbachjaar en de promotiecampagne van de vzw Rodenbach inspireerden het mannenkoor De Kerels om onder leiding van Wim Berteloot een dubbelcd uit te brengen. Begeleid op piano door Jan Huylebroeck brengen ze op de eerste cd liederen op teksten van Albrecht Rodenbach.

Menschen bemerkt hier kleyn en groot: de 'Van Duyse' online

De vierdelige publicatie Het Nederlandse Lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd (1903-1908) van Florimond Van Duyse is vanaf nu voor iedereen toegankelijk via het internet. Initiatiefnemer is de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren (dbnl). Van Duyse (1948-1910) was een Vlaming en studeerde rechten en muziek in Gent.

W. BOSMANS: Pol Heyns en het volkslied

Pol Heyns (1906-1960) maakte in het tweede derde van de twintigste eeuw naam als romanschrijver, recensent, radioreporter, journalist, hoofdredacteur en volkskundige. Wim Bosmans belicht in het boek Pol Heyns en het volkslied de volksliedverzamelaar in Heyns.

Oudste Nederlandstalige liederen gepubliceerd

Louis Grijp werkte mee aan een nieuwe uitgave van Hadewijchs liederen, met Frank Willaert en Veerle Fraeters. Het bijzondere is dat Hadewijchs gedichten nu als Liederen worden gepresenteerd. Grijp slaagde er in maar liefst 19 melodieën te vinden bij de 45 mystieke gedichten die Hadewijch rond 1250 dichtte.

Dat Vlakke Land – Het Nederlandse lied door de eeuwen heen

Op 28 juni 2009 organiseert Musica, impulscentrum voor muziek, in samenwerking met Basilica festival Vlaanderen en Landcommanderij Alden Biesen, opnieuw Dag Oude Muziek.

Symposium Hendrik van Veldeke

Op dinsdag 9 juni vond in Leuven het besloten symposium rond Hendrik van Veldeke plaats. Dit symposium gaf het startsein voor een reeks projecten rond de bekende ‘Dietse’ dichter, die ook minnezanger was.

Monumenta Flandriae Musica 11: Jacobus Flori. Motetten en Nederlandse polyfone liederen

Jacobus Flori. Motetten en Nederlandse polyfone liederen / Motets and Dutch Polyphonic Songs is de nieuwe publicatie uit de reeks Monumenta Flandriae Musica.

Algemeen Nederlands Zangverbond

Het Algemeen Nederlands Zangverbond werd opgericht in 1948 en heeft als doel het Nederlandstalige lied en het Vlaamse muziekpatrimonium te ondersteunen. Sinds enkele jaren ligt de nadruk op het levendig houden van het muzikaal erfgoed en meer bepaald de Vlaamse liedcultuur.

Gruuthuse, waar bestu bleven? Mi lanct na di, gheselle myn.

Het Gruuthuse-handschrift (1395-1408), genoemd naar de beroemde handelaarsfamilie in Brugge, bevindt zich niet langer meer in Vlaanderen. Op 14 februari 2007 werd bekend dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het manuscript heeft aangekocht. Daarvoor maakte het deel uit van de collectie van de familie van Caloen (Koolkerke - Brugge).

Nekka

Nekka vzw stelt zichzelf tot doel de ondersteuning en promotie van het Nederlandstalige lied, het liedrepertoire en de beleving ervan. Hiervoor wil Nekka zowel activiteiten organiseren om het actuele lied te ondersteunen, maar ook op zoek gaan naar het nieuwe lied en de nieuwe artiesten.

Wilt nu dansen! Wilt nu springhen! Want mijn musa die gaet singhen!

Onder het 17de-eeuwse motto Wilt nu dansen! Wilt nu springhen! Want mijn musa die gaet singhen!