Lijst paperonderwerpen muzikaal erfgoed

Cross-over

Jazz is niet enkel als een puur muzikaal fenomeen te beschouwen, maar treedt ook in relatie met andere kunstuitingen (literatuur, cinema, beeldende kunst, enz.), ook in België. Just Friends (Marc-Henri Wajnberg, 1993) en Meeuwen Sterven in de Haven (Roland Verhavert, Ivo Michiels en Rik Kuypers, 1955) zijn twee Belgische films met jazz als soundtrack.

Sociaal-culturele fenomenen

De relatie van jazz ten aanzien van belangrijke sociale, economische en culturele fenomenen binnen België is het onderzoeken waard, bijvoorbeeld de Expo ’58, de rederij Red Star Line, de talrijke jazztornooien die kunnen worden beschouwd als voorlopers van de internationale wedstrijd Jazz Hoeilaart, de rol van de openbare omroep (NIR/INR, BRT/RTB, VRT en Klara) op vla

Platenmaatschappijen en -uitgeverijen

België telde heel wat muziekuitgeverijen en later platenmaatschappijen die zich specialiseerden in (vaak Belgische) jazz. Felix Faecq is hier zeker een belangrijk figuur, maar ook mensen zoals Jacques Kluger of het vroege rock-'n-roll label Ronnex Records.

Organisatoren en promotoren

De Belgische jazz werd niet enkel door de musici zelf gestuurd, vaak stonden ook organisatoren en promotoren mee aan de basis van initiatieven ter stimulering en promotie van de Belgische jazz, denken we bijvoorbeeld aan Felix Faecq of Juul Anthonissen.

Jazz in de steden

Verschillende steden ontwikkelden een eigen subcultuur binnen de jazz, zoals de Gentse avant-garde scène rond De Spiegel, en iets later deze in Antwerpen rond de W.I.M. van Fred Van Hove.

Stijlen en genres

Hoewel een stijlstudie van een genre vaak te omslachtig is, valt er toch heel wat inspiratie uit te halen om bijvoorbeeld deelaspecten of bepaalde musici binnen een stijl te onderzoeken.

Belgische buitenlanders en buitenlandse Belgen

Of ook: wisselwerking tussen het buitenland en België. Er zijn verschillende buitenlandse musici die van België (tijdelijk) hun thuis hebben gemaakt, zoals Mal Waldron, Art Taylor en Steve Lacy, maar ook omgekeerd zijn er verschillende Belgen die enige tijd in landen als Frankrijk en de VS woonden en werkten, zoals Francy Boland, Bobby Jaspar, René Thomas of Toots Thielemans.

Biografieën en monografieën

Over Toots Thielemans, Bobby Jaspar en René Thomas zijn reeds enkele publicaties verschenen, maar een resem Belgische jazzmusici en bands zijn tot op heden niet of amper besproken, zoals Fud Candrix, de Bop Shots, Philip Catherine, enz.

Muziekbeleid in Vlaanderen

Onderzoek naar de wisselwerking tussen het beleid en het muzieklandschap.

De Ancienne Belgique

Het rijke en diverse archief van deze concerttempel wacht op onderzoek!

De wortels van de huidige Ancienne Belgique gaan terug tot het jaar 1977, toen het verkommerde pand werd opgekocht door het Ministerie van Financiën. Samen met de Botanique vormt L’Ancienne Belgique dan de inzet voor de toekenning van een eigen cultuurhuis aan Vlamingen en Franstaligen.

Achttiende-eeuws muziektheater op Nederlandse tekst

Een kleine reconstructie van de Antwerpse operageschiedenis: muziektranscriptie en contextualisering van een achttiende-eeuws zangspel op Nederlandse tekst.

De geschiedenis van de Belgische jazz

De diversiteit van de unieke jazzcollectie van Albert Michiels (1923-2008) biedt talrijke mogelijkheden tot onderzoek naar de Belgische jazzgeschiedenis.

Albert Michiels stelde zijn hele leven in het teken van de jazzmuziek. Hij was zelf muzikant, auteur voor diverse tijdschriften (zoals Jazzmozaïek) en stichter en bezieler van Jazz Hoeilaart International Contest.

Vlaamse componisten en toneelmuziek in de eerste helft van de 20e eeuw

Onderzoek naar een vergeten praktijk: Jef Maes (1905-1996) schreef een groot aantal muziekwerken voor toneel, een aspect dat binnen zijn oeuvre tot op vandaag weinig bekend en onderzocht is.

Gelegenheidsliederen in de 17de en 18de eeuw

Bij feestelijke gelegenheden of als herinnering aan politieke of maatschappelijke gebeurtenissen werden liederen gedicht en gecomponeerd. Deze liederen geven een inzicht in wat toen mediagevoelig was.

Liedhandschriften in de 17de en 18de eeuw

Mensen uit diverse sociale milieus tekenden liederen op uit gedrukte liedverzamelingen en uit de mondelinge overlevering. Elk handschrift heeft eigen kenmerken.