Koor&Stem is de landelijke organisatie die begaan is met de kwaliteit van het koorleven en de koorzang in Vlaanderen. De organisatie ondersteunt en begeleid het zingen in koor. Koor&Stem organiseert en promoot activiteiten en opleidingen, brengt eigen koorbundels uit en beschikt over een uitgebreide bibliotheek van meer dan 130.000 partituren van koormuziek, volks- en kunstliederen. De catalogus is raadpleegbaar via de website van Koor&Stem.