Zoeken

Nieuws

Nieuw Kunstendecreet goedgekeurd

Op 4 december 2013 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuwe Kunstendecreet goed. Het ontwerp van uitvoeringsbesluit werd op 24 januari 2014 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na voorlegging van het uitvoeringsbesluit aan de SARC (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en de Raad van State voor advies en de eventuele verwerking van de adviezen, is het de bedoeling om nog tijdens deze legislatuur het uitvoeringsbesluit definitief goed te keuren.

Hendrik van Veldeke en zijn muziek

Alamire muziekuitgeverij en Musica stellen het boek Hendrik van Veldeke en zijn muziek voor. Hendrik van Veldeke (12de eeuw) is genoegzaam bekend als de eerste met naam gekende dichter van ons taalgebied. Veel minder mensen weten dat hij ook een gevierd minnezanger was. Hij was de allereerste minnezanger en werd erg geprezen door de generatie die na hem kwam.

Studie naar muzikaal erfgoed wint Ger Schmook-prijs

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVBAD op 17 maart in het Vlaams Parlement vond de uitreiking van de Ger Schmookprijs plaats. Charis Verbelen werd gehonoreerd met een eerste vermelding voor haar masterproef De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst. Hedendaags documentbeheer in de Vlaamse Opera. Richtlijnen en advies voor de dienst dramaturgie.

Nieuw Topstukkendecreet verruimt bescherming

Door de recente goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Topstukkendecreet wordt de notie ‘topstukken’ uitgebreid tot alle cultuurgoederen die aan de toetsingscriteria voor een topstuk ’zeldzaam en ‘onmisbaar’ voldoen, ongeacht of ze in de Topstukkenlijst werden opgenomen.

Oproep: fotografeer een muzikale straatnaam in uw gemeente

Op de blog Muzikale straatnamen verzamelt Resonant foto’s van alle straatnaambordjes die in Vlaanderen en Brussel genoemd zijn naar componisten, muzikanten, muziekinstellingen, muziekpedagogen, ...
U kan ons hierbij helpen! Kent u in de buurt een Peter Benoitstraat, een Mozartpark, een Edgard Tinellaan, een Emiel Hullebroeckpad, een Jef Van Hoofplein, een Wannes van de Veldeweg ... ? Neem er een foto van en stuur deze naar muzikalestraatnamen@resonant.be. De foto’s zullen een plaats op de blog krijgen. Samen geven ze een beeld van deze specifieke herinneringscultuur rond het nationaal en internationaal muzikaal erfgoed.

Het erfgoed van de populaire muziek - Rik Ghysen over ‘Hasseltse bands 1945-2000’

Rik Ghysen is de initiatiefnemer, auteur en curator van het boek en de tentoonstelling Hasseltse bands 1945-2000. Beide geven een overzicht van het populaire muziekleven (jazz, rock, popmuziek) in Hasselt per decennium en per band. Ter voorbereiding van dit project, speurde Rik jarenlang naar het zeer diverse materiële en immateriële muzikaal erfgoed van de Hasseltse populaire muziek. Resonant interviewde Rik over deze zoektocht.

Muziekmozaïek lanceert folkwiki

Muziekmozaïek lanceerde op 28 februari de folkwiki. Het initiatief is gebaseerd op de Zweede folkwiki waar je al jaren met gemak in Scandinavische melodieën kunt snuisteren. Muziekmozaïek liet zich inspireren en met hulp van gepassioneerde folkliefhebbers werd www.folkwiki.be opgestart. Met de wiki wordt bladmuziek van het traditionele repertoire van volksmuziek uit de lage landen ter beschikking gesteld aan alle geïnteresseerde muzikanten.

Onuitgegeven cantates van Telemann uit de collectie van het Brussels Conservatorium

Op 22 maart 2014 bracht het ensemble PhiloMelante vijf onuitgegeven cantates van Georg Philipp Telemann (1681-1767). Het ensemble werd in 2013 opgericht om de resultaten van artistiek onderzoek te kunnen brengen en illustreren. Dat artistiek onderzoek gebeurt in het kader van Trobador, een onderzoekscommissie van de Erasmushogeschool Brussel om onderzoek door docenten en studenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel te ondersteunen en te stimuleren.

De straat als muzikaal erfgoed - muzikale straatnamen verzameld

Straatnamen brengen structuur aan in de openbare ruimte. Dat is hun voornaamste functie, maar niet hun enige. Vele straatnamen verwijzen namelijk op een of andere manier naar het verleden. Hierdoor worden ze een drager van een collectieve herinnering; ze zijn een bescheiden maar alomtegenwoordige commemoratieve praktijk die de geschiedenis haast ongemerkt in het dagelijkse leven binnenbrengt.

Hoera, een jubileum?! – nieuwe uitgave van de praktijkwijzer voor verenigingen

De handleiding Hoera, een jubileum?! uit 2004 heeft een update gekregen. Het nieuwe boek en de website sensibiliseren sociaal-culturele verenigingen in de zorg voor hun erfgoed en tonen hoe ze dat erfgoed kunnen verzamelen, beheren, onderzoeken en delen met een publiek.

Brabantse danstradities: Hubert Boone en lokaal immaterieel erfgoed

Onderzoeker en muzikant Hubert Boone werkt al geruime tijd rond de dans- en muziekpraktijk zoals die vanaf de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw plaatsvond in de openbare en de besloten ruimte. Een nieuw resultaat van dit onderzoek is de publicatie van een cd en boek rond enkele traditionele danstypes in Brabant.

Erfgoed van hafabra op de agenda

De voorbije twaalf maanden zag een aantal initiatieven rond de hafabratraditie en haar erfgoed het licht. Eind 2012 publiceerde Vlamo (het steunpunt van de instrumentale amateurmuziekbeoefening) het boek En avant, marche! naar aanleiding van haar tienjarig jubileum. Het Huis van Alijn zette dit jubileum in de verf met een gelijknamige tentoonstelling. Tijdens de voorbereiding van die initiatieven, kwam men in contact met tal van harmonies, fanfares en brassbands die de zorg voor hun eigen erfgoed opnemen. Omdat erfgoedzorg bij deze verenigingen doorgaans veel vragen oproept, nodigden Vlamo en Huis van Alijn Resonant uit om een traject te ontwikkelen dat de hafabra daarin zou ondersteunen.

Processionale van Turnhoutse begijnen in beeld en klank

Het unieke 16de-eeuwse processionale uit het Turnhouts begijnhof zal worden gedigitaliseerd en er zijn ook plannen om het repertoire dat erin is neergeschreven, uit te voeren en op te nemen. Om hiervoor fondsen te werven, trok het Begijnhofmuseum naar het crowdfundingplatform Boekensteun onder het motto: 'Geef de Turnhoutse begijnen een stem!'

Topstuk voorgesteld: Parijse chansons in een Tongers begijnhof

Enkele muziekfragmenten uit het Tongers Stadsarchief werden in 2007 erkend als Vlaams topstuk. Ook stukjes van oude perkamenten muziekdragers hebben een eigen verhaal; in dit geval zijn ze van belang voor een inzicht in de ontwikkeling van de Franco-Vlaamse polyfonie.

Lancering depotwijzer.be

Op vrijdag 8 november 2013 lanceerden de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie de website depotwijzer.be met een feestelijke voorstelling in het Provinciehuis Vlaams-Brabant in Leuven. Depotwijzer.be wil uitgroeien tot dé wegwijzer voor erfgoeddepotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen, met een aanbod van relevante expertise, up-to-date informatie en praktische tips voor een verantwoorde bewaring van erfgoed in depot.