Zoeken

Nieuws

Zo kan het ook ...

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid organiseerde op 14 juni jl. een editathon over vooroorlogse Nederlandse muziek. Een edit-a-thon is een schrijfbijeenkomst of bewerkingscursus voor artikels op Wikipedia. (Je mag volgens ArchiefWiki ook inklopdag zeggen.) Beeld en Geluid deed dit in samenwerking met Wikipedia Nederland.

Gedigitaliseerd: liederen, opera- en balletmuziek

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen heeft een aantal opera- en balletpartituren gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld en wie het Nederlandse lied wil bestuderen, kan grasduinen tussen 50.000 liedteksten op de Nederlandse Liederenbank.

Topstuk voorgesteld: Processionale Cisterciense

De gregoriaanse bronnen die erkend werden als topstuk zijn ondanks hun gelijkaardige vormen en gebruik soms erg divers, onder meer door hun afkomst van de verschillende religieuze stromingen of instellingen. Reeds twee verschillende processionales kwamen via deze reeks ‘topstuk voorgesteld’ aan bod. Het Processionale Cisterciense mag een even bijzondere plek innemen.

Hawaiiaans muziekhandschrift

In het voorjaar van 2013 deed het Damiaancentrum een uitzonderlijke vondst. Tussen de collecties vonden de medewerkers een muziekhandschrift. De precaire staat van het document deed hen beseffen dat actie nodig was. Het boekensteunproject, een gemeenschappelijk crowdfundinginitiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren, zou soelaas kunnen bieden voor het inzamelen van de nodige middelen. Met een uitgebreide campagne werd die crowdfunding in april op gang getrokken en vandaag zijn de financiën bereikt om de restauratie van het muziekhandschrift aan te vatten. Resonant is partner in het project en hielp bij het identificeren van het handschrift.

Deelrapport populaire-muziekerfgoed online

Resonant startte in 2011 een vooronderzoek naar het erfgoed van de populaire muziek. De bevindingen uit dat vooronderzoek werden samengebracht in een omstandig deelrapport dat de basis is voor onze toekomstige acties binnen dit domein. Een samenvatting van het rapport is te vinden op onze website.

Doeboek muzikaal erfgoed online

Partituren, opnames, foto’s, programmaboekjes en affiches, uniformen, facturen, beleidsplannen en subsidiedossiers, contracten, repetitieschema’s of instrumenten: documenten en objecten zijn een vaste waarde binnen elke professionele en vrijwillige organisatie. Je bezit rekken en kasten vol erfgoed dat informeert, bewijst, inspireert, ondersteunt, identificeert, herinnert ... Dit erfgoed verbergt een rijkdom aan mogelijkheden, die je wil koesteren en bewaren. Maar zorg dragen voor die documenten en objecten roept vaak heel wat vragen op.

Resonant feliciteert

Twee musea met muzikaal erfgoed vielen dit jaar in de prijzen: het Brusselse MIM - Muziekinstrumentenmuseum en het Nederlandse Museum Klok & Peel.

Marktzangers over Wereldoorlog I

Drie amateurmuzikanten uit Leefdaal (Marc Justaert, Frakke Arn en Johan Morris) willen de markt- en straatzanger in ere herstellen. Ze doen dit onder de naam Wreed en Plezant, wat al een inhoudelijke duiding geeft van het liederengenre dat de marktzanger eertijds te berde bracht. Omdat ze zelf ook wat IT-behendig blijken te zijn, bieden ze via hun website www.wreed-en-plezant.be op een laagdrempelige manier heel wat materiaal aan. Dat maakt hen uniek en tegelijk helpen ze een muzikale traditie mee bewaren en documenteren.

Zeg niet zomaar orgelcollectie tegen de collectie Ghysels

In 2007 kocht de Vlaamse gemeenschap de collectie Ghysels: een uitzonderlijke collectie van dans- en kermisorgels. De wereld van de mechanische muziekinstrumenten en de cultuur van verzamelaars en liefhebbers die zich rond deze orgels gevormd heeft, is een fenomeen op zich. Binnen Vlaanderen, en vooral in de provincie Antwerpen, zijn een aantal verenigingen hierrond actief, onder wie MechaMusica.

Belgische componisten in Wales tijdens WOI

Het jaarlijkse Gregynog Festival in Wales is een van de bekendste festivals voor klassieke muziek. Dit jaar staat het festival in het teken van de oorlog en meer bepaald staat het onderzoek rond Belgische componisten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Wales verbleven centraal.

Firmament met nieuwe site, logo en huisstijl

Het Firmament, het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten, heeft haar website vernieuwd. Je vindt er veel informatie over onderzoek naar podiumerfgoed, praktijkvoorbeelden, en kijk- en leestips. Wie zorg wil dragen voor zijn archief of collectie van podiumerfgoed, vindt er tal van tips en richtlijnen.

Onderzoek Antwerpse kerkmuziek afgerond

Onder de noemer Kerkmuziek, consumptie en confessionalisering. Casus Antwerpen, ca. 1585-1797 onderzocht Stefanie Beghein de voorbije jaren de muziekcultuur aan Antwerpse parochiekerken tijdens de laatste twee eeuwen van het ancien régime, van de Val van Antwerpen (1585) tot de kerksluiting in de Franse tijd (1797).

Erfgoedzorg in de Kunsten - de voorstelling van een toolbox

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is een uitdaging voor velen, niet het minst omdat het verplicht wordt door het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt - professionelen of amateurs - stelt zich vragen als: hoe bewaar je alles en wat moet je bewaren? Waar begin je eerst? En vooral: waarom zou ik zorg dragen voor mijn archief en collectie(s)?

Nieuw Kunstendecreet goedgekeurd

Op 4 december 2013 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuwe Kunstendecreet goed. Het ontwerp van uitvoeringsbesluit werd op 24 januari 2014 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na voorlegging van het uitvoeringsbesluit aan de SARC (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en de Raad van State voor advies en de eventuele verwerking van de adviezen, is het de bedoeling om nog tijdens deze legislatuur het uitvoeringsbesluit definitief goed te keuren.

Hendrik van Veldeke en zijn muziek

Alamire muziekuitgeverij en Musica stellen het boek Hendrik van Veldeke en zijn muziek voor. Hendrik van Veldeke (12de eeuw) is genoegzaam bekend als de eerste met naam gekende dichter van ons taalgebied. Veel minder mensen weten dat hij ook een gevierd minnezanger was. Hij was de allereerste minnezanger en werd erg geprezen door de generatie die na hem kwam.