Zoeken

Nieuws

Virtuoos Vlaanderen! Naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen

In het kader van het traject Schatten van*in Mensen (2012-2014) vindt op 21 november de studiedag 'Virtuoos Vlaanderen!' plaats rond Living Human Treasures (LHT). Op het programma staan inspirerende praktijkvoorbeelden uit het buitenland en er wordt in dialoog toegewerkt naar een LHT-programma voor Vlaanderen.

Schrijf je in voor Erfgoeddag 2015

Op zondag 26 april 2015 is het opnieuw Erfgoeddag. Onder de roepnaam ERF! krijg je de kans om jouw organisatie of instelling, werking en collectie aan het brede publiek te presenteren. Zin om je steentje bij te dragen? Fijn! Vergeet wel niet je activiteit uiterlijk 1 december via www.erfgoeddag.be/inschrijven in te dienen.

Schetsboek van Max Ritter von Weinzierl (1841-1898)

Net zoals in de wereld van de beeldende kunsten houden veel componisten een schetsboek bij; bekend zijn de talrijke schetsboeken van Beethoven waarin de componist zijn ideeën neerschreef. Deze boekjes vormen vaak een onschatbare bron om het compositieproces van een werk te achterhalen. In april 2014 dook er een dergelijk, nog onbekend schetsboek op: een schrift van Max Ritter von Weinzierl, een Oostenrijkse componist die werkzaam was in de tweede helft van de 19de eeuw.

Uniek tijdschrift uit collectie Pernet werpt nieuw licht op jazzgeschiedenis in België

In 2001 werd de reeks Jazz: The Story of America’s Music van de bekende Amerikaanse documentairemaker Ken Burns uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Ondanks de initiële goede ontvangst werd deze tiendelige serie gaandeweg steeds meer bekritiseerd, vooral vanuit academische hoek. Vanuit Europa was een van de meest gehoorde kritieken dat de documentaire bijna exclusief focuste op jazz in de Verenigde Staten, iets wat de titel uiteraard verkondigde, maar waarbij wel werd voorbijgegaan aan de impact die de muziek op het 20ste-eeuwse Europa heeft gehad. Die impact is voor België het meest zichtbaar, hoorbaar én tastbaar in de collectie Pernet.

Topstuk voorgesteld: de Dôdekachordon van Glareanus

Niet elk muzikaal topstuk uit de topstukkenlijst is in Vlaanderen of Brussel gemaakt of heeft een Vlaams muziekverleden gekend. Sommige objecten en documenten passen in een West-Europese muziekgeschiedenis en werden elders gemaakt. Henricus Glareanus (geboren Heinrich Loriti, 1488-1563) is een bekend muziektheoreticus uit de hoogdagen van het renaissancehumanisme. Een exemplaar van zijn Dôdekachordon wordt in Antwerpen (Bibliotheek Koninklijk Conservatorium) bewaard.

Beiaardcultuur Nederland op inventaris immaterieel erfgoed

Op 25 augustus werd in Nederland de beiaardcultuur officieel op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. De Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV) ziet hiermee zijn jarenlange inspanningen bekroond.

Publicatie: Harmonies, Fanfares en Brassbands in de Provincie Antwerpen

In het begin van de jaren 1990 werd door de Provincie Antwerpen het initiatief genomen om de wereld van de harmonieën, fanfares en brassbands beter in kaart te brengen en te beschrijven. Op basis van archiefbronnen, een uitgebreide bibliografie en schriftelijke enquêtes werd een omstandig werk gepubliceerd dat door de vele lijsten zelf een standaardwerk vormt voor wie bezig is met erfgoedwerk en muziek.

Publicatie: Van trompetsignaal tot muziekkapel

In het muziekhistorisch onderzoek zijn professionele hafakorpsen lange tijd onderbelicht gebleven. Begin jaren ’80 bracht Francis Pieters daar verandering in met de publicatie Van trompetsignaal tot muziekkapel. Anderhalve eeuw militaire muziek in België. Daarin belicht hij de diverse facetten van de militaire korpsen die, ondanks hun aparte geschiedenis, de amateurmuziekbeoefening grondig beïnvloedden.

Publicatie: En avant, marche!

De Vlaamse amateurmuziekorganisatie, Vlamo, vierde in 2012 haar tienjarig bestaan. Voor die gelegenheid verscheen bij uitgeverij Hannibal het boek En avant, marche! dat de geschiedenis van de instrumentale amateurmuziekbeoefening in Vlaanderen in de kijker zet.

Publicatie: Harmonies & Fanfares in Limburg

De publicatie Harmonies & fanfares in Limburg uit 1989 is het resultaat van een onderzoeksproject over deze muziekverenigingen dat door de Provincie Limburg werd gecoördineerd. Het project ging in 1980 van start naar aanleiding van de tentoonstelling van het Gemeentekrediet met de titel Harmonies en fanfares in 150 jaar België.

Studenten archivistiek duiken in het muzikaal erfgoed

Het afgelopen academiejaar (2013-2014) waagden twee studenten van de ManaMa Archivistiek - Erfgoedbeheer en Documentbeheer zich aan een stage en scriptie met betrekking tot muzikaal erfgoed.

Helpdesk TRACKS op TRANSIT-festival

Op 18 juni werd de website TRACKS voorgesteld, het resultaat van het project 'Erfgoedzorg in de kunstensector'. De toolbox en richtlijnen van TRACKS worden dit najaar ook verspreid via een helpdesk op sectorgebonden evenementen. Daar kan je rechtstreeks terecht met vragen over archief- en collectiezorg.

Resonant lanceert themapagina over hafabra-erfgoed

Na eerdere themapagina’s over het muzikaal erfgoed van beiaardiers, begijnen en jazz, publiceert Resonant een nieuwe themapagina toegespitst op het rijke erfgoed van hafabraverenigingen.

Tweede inspiratiedag voor hafabraverenigingen

Op 22 november 2014 organiseert Resonant voor de tweede maal een vorming-van-1-dag boordevol praktische tips voor de hafabraverenigingen om hun erfgoed aan te pakken.

IAML in Antwerpen

Van 13 tot 18 juli vond in deSingel te Antwerpen het jaarlijkse congres van de International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) plaats. Dit is een internationale koepelorganisatie van muziekbibliotheken, muziekarchieven en documentatiecentra met ongeveer 2.000 individuele en institutionele leden uit 45 landen. De IAML organiseert zijn werking via commissies, comités en werkgroepen en is op zijn beurt ook lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), de International Council on Archives (ICA), het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en de International Music Council (IMC).