Zoeken

Nieuws

'Silentia Fracta' toont muzikaal erfgoed uit Universiteitsbibliotheek KULeuven

Silentia Fracta (gebroken stiltes) is de titel van de online tentoonstelling over de muziekcollectie van het Tabularium (de afdeling van de Universiteitsbibliotheek (KULeuven) met de kostbare werken).

Halse Harmonie blaast 225 kaarsjes uit

De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle is met haar 225 lentes een van de oudste muziekverenigingen van het land. Anno 2015 is ze springlevend en blikt ze met een heus feestprogramma terug op haar rijke verleden.

Gezocht: uitingen van (wan)hoop

Naar aanleiding van de herdenking van Eerste Wereldoorlog is Resonant op zoek naar sporen van het hafa-leven in de jaren 14-18. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog valt het bloeiende muziekverenigingsleven nagenoeg stil. De Duitse bezetter eist repetitielokalen op en legt beslag op koperwerk, ook van instrumenten. Feestelijkheden en muzikale optochten worden verboden.

Hafabra's rond de tafel voor erfgoed op de tweede inspiratiedag

Op 22 november (op Sint-Cecilia!) organiseerde Resonant de tweede inspiratiedag rond erfgoed voor hafabra’s in het Stadsarchief van Diest. De deelnemers konden een praktisch en gevarieerd programma bijwonen over diverse erfgoedaspecten waar ze bij hun verenigingen mee te maken krijgen.

Op bezoek bij Ome Willem en Ad Visser in Beeld en Geluid

Op dinsdag 21 oktober 2014 trok Resonant richting Hilversum waar sinds 2006 Beeld en Geluid in een kleurrijk gebouw het audiovisuele erfgoed van Nederland onder zijn hoede heeft. Beeld en Geluid is het nationaal instituut dat de archieven van de Nederlandse publieke omroepen bewaart.

Topstuk voorgesteld: Herautstrompet in Es

Trompetten en trompetters of trompers bepaalden eeuwenlang mee het klankbeeld van een stad: musicerend of met een signaal- of wachtersfunctie. Het Gruuthusemuseum van Brugge bewaart de oudst bekende trompet van de Lage Landen. Het instrument werd in 2008 erkend als topstuk.

Publicatie: Wie zingt, die krijgt

Erfgoedcel k.ERF en LECA publiceerden onlangs Wie zingt, die krijgt, een inspiratiegids voor bedelzangtradities. Tegelijk ging ook de website 'zing-ze' online. Beide initiatieven hebben tot doel het immaterieel erfgoed van bedelzangtradities in de kijker te zetten en de Kempenaren opnieuw of nog harder aan het zingen te krijgen.

Immaterieelerfgoed.be in het nieuw

Twee jaar na zijn lancering wordt het digitale platform voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen vernieuwd met een frissere look, een laagdrempelige invoermodule en een verrijkt aanbod.

UNESCO erkent beiaardcultuur in België

UNESCO heeft dit jaar wereldwijd één programma geselecteerd als best practice voor de omgang met immaterieel erfgoed: de beiaardcultuur in België.

Virtuoos Vlaanderen! Naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen

In het kader van het traject Schatten van*in Mensen (2012-2014) vindt op 21 november de studiedag 'Virtuoos Vlaanderen!' plaats rond Living Human Treasures (LHT). Op het programma staan inspirerende praktijkvoorbeelden uit het buitenland en er wordt in dialoog toegewerkt naar een LHT-programma voor Vlaanderen.

Schrijf je in voor Erfgoeddag 2015

Op zondag 26 april 2015 is het opnieuw Erfgoeddag. Onder de roepnaam ERF! krijg je de kans om jouw organisatie of instelling, werking en collectie aan het brede publiek te presenteren. Zin om je steentje bij te dragen? Fijn! Vergeet wel niet je activiteit uiterlijk 1 december via www.erfgoeddag.be/inschrijven in te dienen.

Schetsboek van Max Ritter von Weinzierl (1841-1898)

Net zoals in de wereld van de beeldende kunsten houden veel componisten een schetsboek bij; bekend zijn de talrijke schetsboeken van Beethoven waarin de componist zijn ideeën neerschreef. Deze boekjes vormen vaak een onschatbare bron om het compositieproces van een werk te achterhalen. In april 2014 dook er een dergelijk, nog onbekend schetsboek op: een schrift van Max Ritter von Weinzierl, een Oostenrijkse componist die werkzaam was in de tweede helft van de 19de eeuw.

Uniek tijdschrift uit collectie Pernet werpt nieuw licht op jazzgeschiedenis in België

In 2001 werd de reeks Jazz: The Story of America’s Music van de bekende Amerikaanse documentairemaker Ken Burns uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Ondanks de initiële goede ontvangst werd deze tiendelige serie gaandeweg steeds meer bekritiseerd, vooral vanuit academische hoek. Vanuit Europa was een van de meest gehoorde kritieken dat de documentaire bijna exclusief focuste op jazz in de Verenigde Staten, iets wat de titel uiteraard verkondigde, maar waarbij wel werd voorbijgegaan aan de impact die de muziek op het 20ste-eeuwse Europa heeft gehad. Die impact is voor België het meest zichtbaar, hoorbaar én tastbaar in de collectie Pernet.

Topstuk voorgesteld: de Dôdekachordon van Glareanus

Niet elk muzikaal topstuk uit de topstukkenlijst is in Vlaanderen of Brussel gemaakt of heeft een Vlaams muziekverleden gekend. Sommige objecten en documenten passen in een West-Europese muziekgeschiedenis en werden elders gemaakt. Henricus Glareanus (geboren Heinrich Loriti, 1488-1563) is een bekend muziektheoreticus uit de hoogdagen van het renaissancehumanisme. Een exemplaar van zijn Dôdekachordon wordt in Antwerpen (Bibliotheek Koninklijk Conservatorium) bewaard.