Zoeken

De Prijs van Resonant

Resonant wil onderzoek naar muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleren door de toekenning van de ‘Prijs van Resonant’.

Sinds 2010 kent Resonant tweejaarlijks een prijs toe aan een niet gepubliceerd werk rond muzikaal erfgoed in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze geldprijs bedraagt €1.000. Het perspectief van waaruit het muzikaal erfgoed bestudeerd wordt, is vrij: (kunst)historisch, muziekanalytisch, beleidsmatig, sociologisch,…

Het reglement

Wie kan deelnemen?

Elke student van een hogeschool of universiteit in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan deelnemen met zijn/haar masterproef.

Het onderwerp van de proef spitst zich toe op een aspect van het muzikaal erfgoed in Vlaanderen of het Brussels Gewest.

Elke masterproef kan slechts eenmaal ingediend worden en moet geschreven zijn in een congrestaal (Nederlands, Frans, Engels, Duits). Het werk mag niet gepubliceerd zijn. Ook als er meerdere auteurs zijn (groepswerk), kan de masterproef in aanmerking komen.

Per uitreiking van de prijs kunnen enkel studenten deelnemen die binnen de twee academiejaren vóór die uitreiking hun paper of proef binnenleverden bij de betreffende hogeschool of universiteit. Aan de editie van 2014 bijvoorbeeld, kunnen alle masterstudenten deelnemen die afstudeerden in de academiejaren 2012-2013 en 2013-2014.

Hoe kan je deelnemen?

Stuur ons vóór 1 oktober 2012 een elektronische versie van je masterproef, via dit e-mailadres<. Van elke inzending wordt een exemplaar opgenomen in het documentatiecentrum van Resonant, dat raadpleegbaar is voor het publiek. Een overzicht van alle ingezonden werken zal te vinden zijn op deze website.

Conservatoriumstudenten, bij wie de artistieke praktijk een wezenlijk onderdeel vormt van het onderzoeksproces, dienen tegelijk met de scriptie ook een (ruwe) opname in van de artistieke proef of van de repetities die daaraan voorafgaan. Contacteer ons gerust bij twijfel of vragen!

Wie beoordeelt?

De prijs wordt toegekend in de loop van december. De winnaar wordt o.a. bekend gemaakt via de website en nieuwsbrief van Resonant. De jury die de inzendingen beoordeelt, wordt bij elke uitreiking opnieuw door Resonant samengesteld uit experten ter zake. De jury bestaat uit minstens drie externe leden, Resonant treedt enkel op als secretariaat.

Naast bovenstaande criteria (onder 'Wie kan deelnemen?') zal de jury in haar beoordeling ook rekening houden met de volgende elementen (selectieve opsomming):
- heuristiek (bvb. selectie van de gebruikte bronnen, correcte bronvermeldingen, kwaliteit van de bibliografie)
- methodologie (bvb. adequate onderzoeksmethode, verantwoording van methodologische en heuristische keuzes, argumentatie van conclusies)
- schrijfstijl (bvb. verzorgde en wetenschappelijke taal, correct gebruik van terminologie)
- de kritische zin van de student
- innovativiteit: het onderzoek levert een waardevolle bijdrage aan het muzikaal erfgoeddomein, bvb. door tot nog toe on- (of weinig) bestudeerde bronnen of thema's te exploreren

Indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden werken aan de verwachtingen voldoet, kan deze beslissen de prijs niet toe te kennen.

print deze pagina