Zoeken

missie

Resonant vzw is een dynamische en open netwerkorganisatie die het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt, de zorg voor het behoud ervan stimuleert en het op een innovatieve wijze ontsluit en opnieuw bekend maakt. Door de inzet van expertise omtrent muzikaal erfgoed wil Resonant vzw in nauwe dialoog met het brede muzikale (erfgoed)veld een coördinerende rol spelen. Via kennisdeling, een interdisciplinaire aanpak en de uitbouw van internationale contacten streeft Resonant vzw niet enkel naar de verbreding van het draagvlak rond muzikaal erfgoed, maar evenzeer naar een integrale benadering van dit soort erfgoed. Door actief om te gaan met dit bedreigde (culturele) erfgoed wil Resonant vzw haar steentje bijdragen tot een meer open samenleving.

print deze pagina