Zoeken

Resonant

missie

Resonant vzw is een dynamische en open netwerkorganisatie die het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt, de zorg voor het behoud ervan stimuleert en het op een innovatieve wijze ontsluit en opnieuw bekend maakt.

opdracht

Resonant is de representatieve organisatie voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen. Als dienstverlenende organisatie voor alle actoren die in aanraking komen met muzikaal erfgoed (Kunsten, Erfgoedveld, onderwijs, …) neemt zij volgende opdrachten op zich:

  • Aanspreekpunt voor muzikaal erfgoed in Vlaanderen
  • Overzicht bieden muzikaal erfgoed in Vlaanderen (lokalisatieprojecten
  • Creëren van maatschappelijk draagvlak voor muzikaal erfgoedbeleid via uitbouwen van erfgoedgemeenschap
  • Belangenbehartiging en steunpuntfunctie
  • Kennis- en expertisecentrum
  • Dienstverlening : beantwoorden van vragen, bemiddeling bij herbestemming van collecties, enz.
  • Sensibilisatie van huidige erfgoedvormers
  • beleidsvoorbereidend : visie, beleid, aanbevelingen, strategieën m.b.t. muzikaal erfgoed in overleg met het werkveld.

historiek

Beknopte historiek

Resonant vzw, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, werd in 2002 opgericht teneinde oplossingen te vinden voor de acute noden die bestonden op het gebied van lokalisatie, conservatie en inventarisatie van het omvangrijke en vaak slecht of niet beheerde Vlaamse muziekpatrimonium. De ambitie hierbij is steeds geweest om deze achterstand via een weldoordacht en toekomstgericht beleid op termijn om te buigen tot een voorsprong. De intrinsieke waarde van dit erfgoed verdient immers een degelijk behoud en beheer met daaraan gekoppeld een valorisatie voor een breed publiek.

samenstelling beleidsorganen

Hieronder vindt u de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering van Resonant.

locatie

Contacteer ons:

Resonant vzw. Centrum Muzikaal Erfgoed
Boulevardstraat 2A
3010 Leuven

info@resonant.be<

+32(0)472 98 52 51