Zoeken

voorbeelden van muzikaal erfgoed

Genoteerde muziek

Bladmuziek is de meest voor de hand liggende vorm van roerend muzikaal erfgoed: zonder bladmuziek zou het merendeel van wat nu ‘ons collectieve muzikale geheugen’ uitmaakt, waarschijnlijk niet tot ons gekomen zijn. Muziek is een vluchtig iets: eens uitgevoerd, is het er niet meer, tenzij het opnieuw tot klinken kan worden gebracht. Het noteren van muziek is dan een handig hulpmiddel – eeuwenlang ook het enige – om de klinkende muziek te registreren en toegankelijk te maken voor nieuwe uitvoeringen, zonder het geheugen van de uitvoerder al te veel te belasten. 

Mechanische instrumenten

Mechanische instrumenten zijn een speciaal type van muziekinstrumenten omdat zij in staat zijn (quasi-) onafhankelijk muziek te produceren. Ze bestaan met zekerheid al sinds de dertiende eeuw. Doorheen de eeuwen ontstonden diverse soorten mechanische muziekinstrumenten, in even verschillende groottes en vormen. Draaiorgels, bellenspeelklokken, speeldozen, dansorgels, pianola’s, reproductiepiano’s en de speeltrommel, het automatisch speelwerk van de beiaard: het zijn slechts enkele voorbeelden die de verscheidenheid illustreren. Het produceren van muziek gebeurt soms nog met de (beperkte) hulp van een ‘muzikant’, zoals bij het ‘klassieke’ draaiorgel, andere instrumenten spelen volledig automatisch.

Muzikaal onroerend erfgoed

Bij onroerend erfgoed wordt natuurlijk eerst gedacht aan monumenten en landschappen, de oudste beleidsdomeinen voor het erfgoed in Vlaanderen. Maar er bestaat ook onroerend muzikaal erfgoed en wel op diverse manieren.

Andere objecten

Tot de objecten die als muzikaal erfgoed bestempeld kunnen worden, behoren niet alleen muziekinstrumenten, muziekiconografie en audiovisuele dragers, maar ook ‘andere’ objecten, waarvoor tot op heden geen overkoepelende – muziekspecifieke – term bestaat.