Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Op 1 januari 2015 ging het nieuwe Kunstenpunt van start (als vzw reeds opgericht in december 2013).

Als steunpunt voor de kunstensector in Vlaanderen is het een fusie van Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Theaterinstituut en BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst). Kunstenpunt is het aanspreekpunt voor álle kunstgenres (nationaal en internationaal) en kreeg als opdracht het uitwerken van praktijkondersteuning, visieontwikkeling door veldanalyse en het uitbouwen van collectieve internationale relaties. Hoewel sectoroverschrijdend zal worden gewerkt, zal het nieuwe steunpunt ook disciplinespecifiek blijven werken.

Het eerste wapenfeit van het nieuwe steunpunt is de Landschapstekening waaraan reeds in 2014 door de drie ‘oude’ organisaties werd gewerkt. Het is een sterke-zwakteanalyse van de kunstensector in Vlaanderen. De minister van Cultuur zal deze ook gebruiken voor zijn strategische nota die uiterlijk op 1 april 2015 in het Vlaams Parlement wordt voorgesteld. Het is eveneens een interessant document voor Resonant.

2015 wordt voor Kunstenpunt alleszins een volgeboekt jaar met drie grote werkpunten: landschapszorg, nieuwe organisatorische modellen en superdiversiteit. Het eerste werkpunt betreft de uitrol van het Kunstendecreet voor 2016, maar evenzeer bijzondere aandacht voor het gedecentraliseerde cultuurbeleid waarbij steden en gemeenten meer autonomie krijgen en de culturele bevoegdheid van het provinciale niveau wordt afgebouwd. Voor het tweede werkpunt verkent Kunstenpunt welke aanvullende financieringsmodellen en andere beheersmodellen mogelijk en werkbaar zijn voor de kunstensector. Aandacht gaat eveneens naar de mogelijkheden om kunstenaars te ondersteunen in strategieën om een duurzame loopbaan uit te bouwen. Het derde werkpunt spreekt voor zich en daar is nog een inhaalbeweging nodig.

Meer informatie over de nieuwe organisatie en de medewerkers vind je op de (voorlopige) website www.kunsten.be

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Op 1 januari 2015 ging het nieuwe Kunstenpunt van start (als vzw reeds opgericht in december 2013).

Als steunpunt voor de kunstensector in Vlaanderen is het een fusie van Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Theaterinstituut en BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst). Kunstenpunt is het aanspreekpunt voor álle kunstgenres (nationaal en internationaal) en kreeg als opdracht het uitwerken van praktijkondersteuning, visieontwikkeling door veldanalyse en het uitbouwen van collectieve internationale relaties. Hoewel sectoroverschrijdend zal worden gewerkt, zal het nieuwe steunpunt ook disciplinespecifiek blijven werken.

Het eerste wapenfeit van het nieuwe steunpunt is de Landschapstekening waaraan reeds in 2014 door de drie ‘oude’ organisaties werd gewerkt. Het is een sterke-zwakteanalyse van de kunstensector in Vlaanderen. De minister van Cultuur zal deze ook gebruiken voor zijn strategische nota die uiterlijk op 1 april 2015 in het Vlaams Parlement wordt voorgesteld. Het is eveneens een interessant document voor Resonant.

2015 wordt voor Kunstenpunt alleszins een volgeboekt jaar met drie grote werkpunten: landschapszorg, nieuwe organisatorische modellen en superdiversiteit. Het eerste werkpunt betreft de uitrol van het Kunstendecreet voor 2016, maar evenzeer bijzondere aandacht voor het gedecentraliseerde cultuurbeleid waarbij steden en gemeenten meer autonomie krijgen en de culturele bevoegdheid van het provinciale niveau wordt afgebouwd. Voor het tweede werkpunt verkent Kunstenpunt welke aanvullende financieringsmodellen en andere beheersmodellen mogelijk en werkbaar zijn voor de kunstensector. Aandacht gaat eveneens naar de mogelijkheden om kunstenaars te ondersteunen in strategieën om een duurzame loopbaan uit te bouwen. Het derde werkpunt spreekt voor zich en daar is nog een inhaalbeweging nodig.

Meer informatie over de nieuwe organisatie en de medewerkers vind je op de (voorlopige) website www.kunsten.be

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn