Zoeken

Zoeken op kenmerk

Gebruik de 'Ctrl'-knop om meerdere selecties te maken binnen een selectiebox of om een selectie ongedaan te maken

Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen is een online databank die informatie samenbrengt over Vlaamse private archieven en door het brede publiek kan worden bevraagd. Door deze archieven in kaart te brengen, wil Archiefbank Vlaanderen bijdragen aan de bescherming en valorisatie van dit erfgoed. Naast papieren archieven vinden o.m.

Muziekbank Vlaanderen

Muziekbank Vlaanderen is een online register voor de beschrijving van muziekarchieven en –collecties uit Vlaanderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle muziek, ongeacht de periode (middeleeuwen tot heden) of het genre (klassieke en populaire muziek, jazz, folk, e.a.).

Vlaams Muziekinstituut – VMI

Het Vlaams Muziekinstituut ontstond vanuit een samenwerkingsverband tussen het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en de Vlaamse conservatoriumbibliotheken. Het VMI is een centrale catalogus waarin Vlaamse partituren, muziekboeken, tijdschriften, archieven en opnamen opgenomen worden. Ook de collecties van instellingen die niet tot het samenwerkingsverband behoren, komen aan bod.

Nederlandse Liederenbank

De Nederlandse Liederenbank is een databank die meer dan 125.000 Nederlandse (of Nederlandstalige) liederen ontsluit, binnen diverse liedgenres, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Dit immense project werd geleid door onderzoekers van het Meertens Instituut. Wijsaanduidingen, strofeschema’s, muziektranscripties en mp3-fragmenten vereenvoudigen de identificatie van de liederen.

Répertoire International des Sources Musicales – RISM

RISM is een uitgebreide verzameling bronnenrepertoria, ingericht op initiatief van de International Musicological Society, en bestaat uit drie reeksen. Van bij de aanvang richtte RISM zich op partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. 

Brabants Centrum voor Muziektradities

Eind 2011 opende in Kampenhout het Brabants Centrum voor Muziektradities zijn deuren. Het BCM verenigt de functies van documentatiecentrum en museum.

Elektropedia

Elektropedia is een online encyclopedie van de geschiedenis van de elektronische muziek in België. U vindt er biografieën en discografieën van artiesten, beschrijvingen van clubs en evenementen, informatie over labels en belangrijke personen. Daarnaast biedt het online toegang tot heel wat gedigitaliseerd materiaal rond het onderwerp.

Erfgoed Vlaanderen

Erfgoed Vlaanderen is een organisatie die werkt rond onroerend erfgoed in Vlaanderen. De vzw werd opgericht in 1994 en beheert en onderhoudt 13 monumenten in Vlaanderen. De degelijke restauratie van monumenten en het openstellen voor publiek vormen de doelstellingen.

Institut du Patrimoine Wallon (IPW)

Het Institut du Patrimoine Wallon is een instelling die werkt rond onroerend erfgoed in Wallonië. Naast het beheer van het eigen domein (de oude abdij van Paix-Dieu) in Amay nabij Hoei waakt de organisatie over de monumenten die eigendom zijn van het Waals Gewest. Valorisatie en publiekswerking staan daarbij voorop. Het IPW maakt ook allerhande brochures over het onroerend erfgoed in Wallonië.

August De Boeckjaar 2011-2012

Het gemeentebestuur van Merchtem nam het initiatief tot het uitbouwen en onderhouden van een website rond de vele activiteiten in het August De Boeckjaar 2011-2012. De componist (1865-1937) wordt herdacht naar aanleiding van de 75ste verjaardag van zijn dood.

Association Campanaire Wallonne

De Association Campanaire Wallonne (ACW) werd opgericht in 1994 met als doelstellingen de zorg, promotie en valorisatie van het klokkenerfgoed in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ACW maakt inventarissen, moedigt onderwijs aan, organiseert beiaardoncerten en adviseert bij het installeren van nieuwe instrumenten.

Cercle Prof. Ephrem Delmotte Kring

Professor Ephrem Delmotte (1905-1995) is afkomstig uit Ronse en actief als muziekpedagoog, componist en beiaardier. Hij suggereert in 1950 aan de stad Ronse om enkele reuzen aan te kopen en wordt in 1991 door een huldecomité zelf geëerd met een reus. In 1992 wordt een vzw opgericht met het oog op het bewaren van de herinnering aan Ephrem Delmotte. De Cercle Prof.

De Inventaris van het Bouwkundig erfgoed - orgels

Deze inventaris gaat deels terug op de boekenreeks ‘Het Historisch Orgel in Vlaanderen’, die tussen 1974 en 1986 verscheen. De online inventaris vult deze boeken echter verder aan met nieuw geïnventariseerde orgels en met meer recente gegevens over de reeds gepubliceerde orgels.

Unie van Belgische componisten

De in 1960 opgerichte Unie Van Belgische Componisten heeft tot doel de bevordering en de verdediging van de Belgische muziek in het raam van het nationaal en internationaal cultureel leven. De Unie Van Belgische Componisten onderhoudt allerhande contacten met de overheid en concertorganisatoren om de aanwezigheid van Belgische muziek in hun concertprogramma's te verhogen.

Digital Image Archive of Medieval Music

Het Digital Image Archive of Medieval Music fungeert als een stafkaart van digitale foto's van partituren met middeleeuwse polyfone muziek. Het project is een samenwerking tussen de universiteit van Oxford en Royal Holloway, de universiteit van Londen.

IMSLP / Petrucci Music Library

De Petrucci Music Library wil een online bibliotheek zijn voor alle bladmuziek in het publiek domein (vrij van auteursrecht) en van bladmuziek van hedendaagse componisten die hun werk gratis ter beschikking willen stellen.  

AMVB - Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel wil voor het Hoofdstedelijk Gewest Brussel de bewaarplaats zijn van archieven van Nederlandstalige personen en organisaties. De instelling bewaart heel wat archief van belangrijke muziekorganisaties, alsook bestanden van verenigingen uit Brussel en omgeving.

Variazioni

 

Het Variazioni CEP is een portaal om inhoud te verrijken, waarop Europese muziekinstellingen en gebruikersgemeenschappen hun bestaande muzikale archieven (lessen, cursussen, artikels, thematische websites, enz.) kunnen publiceren, verrijken en hergebruiken. Het Variazioni CEP is een prototype van het Europese eContentplus-project Variazioni.

Wat kan je hier doen?

Dans'ant vzw

Dansant vzw is een erfgoedvereniging gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek en erfgoedprojecten over danscultuur uit het verleden, zeg maar dansgeschiedenis. De nadruk ligt op de sociale danscultuur: uit dansen gaan.

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Een databank met collectiegegevens van erfgoedbibliotheken die toelaat om – o.a. via Google Maps – te kijken welke erfgoedbibliotheken in de buurt bepaalde type collecties bezitten. Via indelingen als 'partituren', 'muziek - grammafoonplaten', 'muziek - casettes' en 'muziek - dvd/CD' kan men snel de collecties vinden die muzikaal erfgoed bevatten.