Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 
 • Begeleiding erfgoedzorg:
  • Collegium Vocale (overdracht archief aan Stadsarchief Gent);
  • Ontwikkelen metadataprofiel voor audiovisuele dragers van Spectra Ensemble;
  • Logos Foundation (begeleiding dossier catalogisering instrumenten);
  • Contacten met ca. 70 muziekorganisaties i.v.m. de verplichte archiefzorg en begeleiding;
  • Vorming in erfgoedzorg voor amateurvereningingen (Geel; i.s.m. Het Firmament, k.ERF, Stadsarchief Geel);
  • Kantuta, Boliviaanse dans- en muziekvereniging: bijwonen van de stuurgroep, organisatie van een brainstorm over de uitdagingen en noden; onderzoek; subsidieaanvraag voorbereiden om het erfgoed te documenteren. I.s.m. i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament;
  • Vorming Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem rond erfgoedzorg;
  • Begeleiding van de digitalisering van originele audiobanden met (soms onbekend) materiaal van Wannes Van de Velde en Walter De Buck.
 • Begeleiding immaterieel cultureel erfgoed:
  • Onderzoek van Chopinmethode en begeleiding van de International Fryderyk Chopin Piano School in verband met haar dossier rond immaterieel cultureel erfgoed.
  • Medewerking aan sensibilisering voor het platform voor immaterieel cultureel erfgoed “#ikschrijfgeschiedenis”.
 • Begeleiding projectaanvragen:
  • Begeleiding Jukebells, app voor beiaardiers, in aanvraag voor ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject.
  • Begeleiding Virga Jessefeesten in dossier voor publicatie.
 • Erfgoedzorgtraject Juul Anthonissen:
  • Deelname stuurgroep rond de werkzaamheden rond de collectie;
  • Advies over depotruimte;
  • Vooronderzoek naar magnetische dragers;
  • Begeleiding van de verhuis van de collectie;
  • Aanwerving van projectarchivaris voor deze collectie: begeleiding van de gemeente;
  • Begeleiding van de projectarchivaris.
 • Beschrijving van archief Robert De Kers in Jazzcentrum Dendermonde: begeleiding van scriptie Musicologie (KULeuven) rond dit archief.
 • Medewerking aan project rond orgelcultuur en de ontwikkeling van een erfgoedgemeenschap rond orgels, i.s.m. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.
 • Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen:
  • Algemene vergadering van Kunstenpunt;
  • Collegagroep van landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV);
  • Deelraad erfgoed, stad Leuven;
  • Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht van FARO;
  • Muziekraad Vlaanderen;
  • Overleg Cultureel Erfgoed, belangenbehartiger (OCE);
  • Platform Kunstenerfgoed;
  • ICE-trekkersnetwerk: tweemaandelijks netwerkoverleg;
  • Begeleidingscommissie Collectie Ghysels;
  • Deelname aan het Visietraject kunstenerfgoed, Kunstenpunt;
  • Deelname aan jaarlijkse congres IAML (in 2016 in Rome); Resonant is betrokken bij de Access to Music Archives workgroup (AMA) en neemt het mandaat van secretaris waar.
 • Lancering van nieuwe website en nieuwsbrief voor Resonant.
 • Ontwikkeling Doeboek met teksten en praktijkvoorbeelden.
 • TRACKS: stuurgroep & werkgroep.
 • Klankatlas: co-curatorschap en advies over muzikaal erfgoed voor dit platform.
 • Adviesverlening: beantwoorden van 61 toegekomen vragen rond ME.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Filter alleen:

 • Begeleiding erfgoedzorg:
  • Collegium Vocale (overdracht archief aan Stadsarchief Gent);
  • Ontwikkelen metadataprofiel voor audiovisuele dragers van Spectra Ensemble;
  • Logos Foundation (begeleiding dossier catalogisering instrumenten);
  • Contacten met ca. 70 muziekorganisaties i.v.m. de verplichte archiefzorg en begeleiding;
  • Vorming in erfgoedzorg voor amateurvereningingen (Geel; i.s.m. Het Firmament, k.ERF, Stadsarchief Geel);
  • Kantuta, Boliviaanse dans- en muziekvereniging: bijwonen van de stuurgroep, organisatie van een brainstorm over de uitdagingen en noden; onderzoek; subsidieaanvraag voorbereiden om het erfgoed te documenteren. I.s.m. i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament;
  • Vorming Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem rond erfgoedzorg;
  • Begeleiding van de digitalisering van originele audiobanden met (soms onbekend) materiaal van Wannes Van de Velde en Walter De Buck.
 • Begeleiding immaterieel cultureel erfgoed:
  • Onderzoek van Chopinmethode en begeleiding van de International Fryderyk Chopin Piano School in verband met haar dossier rond immaterieel cultureel erfgoed.
  • Medewerking aan sensibilisering voor het platform voor immaterieel cultureel erfgoed “#ikschrijfgeschiedenis”.
 • Begeleiding projectaanvragen:
  • Begeleiding Jukebells, app voor beiaardiers, in aanvraag voor ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject.
  • Begeleiding Virga Jessefeesten in dossier voor publicatie.
 • Erfgoedzorgtraject Juul Anthonissen:
  • Deelname stuurgroep rond de werkzaamheden rond de collectie;
  • Advies over depotruimte;
  • Vooronderzoek naar magnetische dragers;
  • Begeleiding van de verhuis van de collectie;
  • Aanwerving van projectarchivaris voor deze collectie: begeleiding van de gemeente;
  • Begeleiding van de projectarchivaris.
 • Beschrijving van archief Robert De Kers in Jazzcentrum Dendermonde: begeleiding van scriptie Musicologie (KULeuven) rond dit archief.
 • Medewerking aan project rond orgelcultuur en de ontwikkeling van een erfgoedgemeenschap rond orgels, i.s.m. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.
 • Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen:
  • Algemene vergadering van Kunstenpunt;
  • Collegagroep van landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV);
  • Deelraad erfgoed, stad Leuven;
  • Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht van FARO;
  • Muziekraad Vlaanderen;
  • Overleg Cultureel Erfgoed, belangenbehartiger (OCE);
  • Platform Kunstenerfgoed;
  • ICE-trekkersnetwerk: tweemaandelijks netwerkoverleg;
  • Begeleidingscommissie Collectie Ghysels;
  • Deelname aan het Visietraject kunstenerfgoed, Kunstenpunt;
  • Deelname aan jaarlijkse congres IAML (in 2016 in Rome); Resonant is betrokken bij de Access to Music Archives workgroup (AMA) en neemt het mandaat van secretaris waar.
 • Lancering van nieuwe website en nieuwsbrief voor Resonant.
 • Ontwikkeling Doeboek met teksten en praktijkvoorbeelden.
 • TRACKS: stuurgroep & werkgroep.
 • Klankatlas: co-curatorschap en advies over muzikaal erfgoed voor dit platform.
 • Adviesverlening: beantwoorden van 61 toegekomen vragen rond ME.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn