Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 
 • Begeleiding in Erfgoedzorg (7 organsaties): voor de basisarchiefzorg, herondening documentstructuur, begeleiding bij selectie en waardering
 • Opstart/begeleiding focusgesprekken
  • Orgelcultuur in Pajottenland-Zennevallei (i.m.m. Erfgoedcel PZ)
  • Platform Klinkend Erfgoed
  • Klokkengilde Roeselare
 • Erfgoedzorgtraject Kantuta
  • Uitvoering project ‘Een toekomst voor de Boliviaanse dans- en muziekcultuur (samenwerking AIF+, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament, Resonant)
  • Stuurgroep
  • Documenteren van muziek via het maken van opnames en noteren van muziek, beschrijven van dansen, interviews met muzikanten en experts, inventarisatie en fotograferen van muziekinstrumenten.
  • Ontwikkeling en publicatie van handleiding voor de inventarisatie van de kostuums
 • Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen, conferenties, afstemmingsgesprekken:
  • Begeleidingscommissie Collectie Ghysels;
  • Algemene vergadering Kunstenpunt
  • Collegagroep landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV)
  • Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Gebruiksrecht
  • Muziekraad Vlaanderen
  • Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)
  • VVBAD – werkgroep privaatrechtelijke archieven
  • IAML congres Riga (18-22 juni Riga Letland)
  • AMATEO conference (28-30 november Pésc, Hongarije)
  • Focusgesprek Depotinfrastructuur FARO
  • Collectieplan Vlaanderen privéarchieven
  • Collectie VRO/VRK
 • Begeleiding projectaanvragen:
  • LOGOS Foundation: inventarisering muziekinstrumenten
  • Pilootproject Waarderen van immaterieel erfgoed - partner van tapis plein
  • De waardering van een figurentheatercollectie als testcase voor te waarderen podiumkunsten- en muzikaal erfgoed – partner van Het Firmament
  • Projectdossier C.F.B. Kantuta: Boliviaans erfgoed in beeld en woord
 • Collectie Juul Anthonissen
  • Opvolging van de stuurgroep
  • Initiëren, voorbereiden en verslaggeving van werkgroepvergaderingen
  • Uitschrijven van toekomstscenario
  • Opstellen ordeningsplan voor Hnita Jazz Club
  • Opstellen van onderzoeks- en valorisatiegids voor de collectie
  • Opstellen van de verantwoording van het ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject
  • Opstellen inhoudelijk en methodologisch eindrapport ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject
  • Redactie inventaris
  • Begeleiding en advies voor specifieke muziekvragen
  • Aanleveren cijfermateriaal verzekering
  • Advies functieomschrijving nieuwe projectmedewerker 2018
 • Archief Robert De Kers, Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde):
  • Begeleiding van beschrijving en ordening van het archief & begeleiding bachelorscriptie Musicologie over De Kers
 • Ontwikkeling DoeBoek Muzikaal Erfgoed (valorisatie)
 • TRACKS: ontmoetingsdag, deelname werkgroepen en stuurgroepen
 • ICE-trekkersnetwerk tweemaandelijks netweroverleg rond immaterieel cultureel erfgoed
 • Onderzoeksopdracht naar een waarderingskader voor het orgelpatrimonium in Vlaanderen (Agentschap Onroerend Erfgoed): stuurgroepen, onderzoek, samenstelling lijst van orgels, waarderingsrapporten, plaatsbezoeken, opstellen van onderzoek en waarderingsrapporten
 • Adviesverlening: beantwoorden van 40 vragen rond muzikaal erfgoedzorg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Filter alleen:

 • Begeleiding in Erfgoedzorg (7 organsaties): voor de basisarchiefzorg, herondening documentstructuur, begeleiding bij selectie en waardering
 • Opstart/begeleiding focusgesprekken
  • Orgelcultuur in Pajottenland-Zennevallei (i.m.m. Erfgoedcel PZ)
  • Platform Klinkend Erfgoed
  • Klokkengilde Roeselare
 • Erfgoedzorgtraject Kantuta
  • Uitvoering project ‘Een toekomst voor de Boliviaanse dans- en muziekcultuur (samenwerking AIF+, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament, Resonant)
  • Stuurgroep
  • Documenteren van muziek via het maken van opnames en noteren van muziek, beschrijven van dansen, interviews met muzikanten en experts, inventarisatie en fotograferen van muziekinstrumenten.
  • Ontwikkeling en publicatie van handleiding voor de inventarisatie van de kostuums
 • Structurele vertegenwoordiging in collega-groepen of stuurgroepen, conferenties, afstemmingsgesprekken:
  • Begeleidingscommissie Collectie Ghysels;
  • Algemene vergadering Kunstenpunt
  • Collegagroep landelijke expertisecentra en organisaties voor volkscultuur (LEOV)
  • Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Gebruiksrecht
  • Muziekraad Vlaanderen
  • Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)
  • VVBAD – werkgroep privaatrechtelijke archieven
  • IAML congres Riga (18-22 juni Riga Letland)
  • AMATEO conference (28-30 november Pésc, Hongarije)
  • Focusgesprek Depotinfrastructuur FARO
  • Collectieplan Vlaanderen privéarchieven
  • Collectie VRO/VRK
 • Begeleiding projectaanvragen:
  • LOGOS Foundation: inventarisering muziekinstrumenten
  • Pilootproject Waarderen van immaterieel erfgoed - partner van tapis plein
  • De waardering van een figurentheatercollectie als testcase voor te waarderen podiumkunsten- en muzikaal erfgoed – partner van Het Firmament
  • Projectdossier C.F.B. Kantuta: Boliviaans erfgoed in beeld en woord
 • Collectie Juul Anthonissen
  • Opvolging van de stuurgroep
  • Initiëren, voorbereiden en verslaggeving van werkgroepvergaderingen
  • Uitschrijven van toekomstscenario
  • Opstellen ordeningsplan voor Hnita Jazz Club
  • Opstellen van onderzoeks- en valorisatiegids voor de collectie
  • Opstellen van de verantwoording van het ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject
  • Opstellen inhoudelijk en methodologisch eindrapport ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject
  • Redactie inventaris
  • Begeleiding en advies voor specifieke muziekvragen
  • Aanleveren cijfermateriaal verzekering
  • Advies functieomschrijving nieuwe projectmedewerker 2018
 • Archief Robert De Kers, Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde):
  • Begeleiding van beschrijving en ordening van het archief & begeleiding bachelorscriptie Musicologie over De Kers
 • Ontwikkeling DoeBoek Muzikaal Erfgoed (valorisatie)
 • TRACKS: ontmoetingsdag, deelname werkgroepen en stuurgroepen
 • ICE-trekkersnetwerk tweemaandelijks netweroverleg rond immaterieel cultureel erfgoed
 • Onderzoeksopdracht naar een waarderingskader voor het orgelpatrimonium in Vlaanderen (Agentschap Onroerend Erfgoed): stuurgroepen, onderzoek, samenstelling lijst van orgels, waarderingsrapporten, plaatsbezoeken, opstellen van onderzoek en waarderingsrapporten
 • Adviesverlening: beantwoorden van 40 vragen rond muzikaal erfgoedzorg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn