Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 
 • Erfgoedzorgproject Kantuta (Boliviaanse folkloristisch-culturele vereniging (Halle) i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament: trajectbegeleiding immaterieel en materieel erfgoed.
 • Lokalisatie jazzcollecties, o.a.:
  • Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde) collectiebeschrijving en adviesverlening.
  • Collectie Juul Anthonissen i.s.m. gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Karakter: begeleiding overdracht collectie en advies erfgoedzorg.
 • Lokalisatie populaire muziek:
  • Actualisering eindrapport populaire muziek (2011)
  • Resonantiegesprek: overleg met stakeholders over audio/audiovisuele collecties in de populaire muzieksector
 • Valorisatie Hawaïaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum
 • Klankatlas: curatorschap rond valorisatie van muzikaal erfgoed
 • Bevraging audiovisuele archieven en collecties bij muziekorganisaties i.s.m. Kunstenpunt, PACKED
 • TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de KunstenSector): medewerking ontmoetingsmoment
 • Jukebells: begeleiding ontwikkeling smartphone-app voor beiaard
 • Collegium Vocale Gent: begeleiding archiefzorg
 • Samenwerking k.ERF en Het Firmament rond erfgoedzorg voor verenigingen Geel
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Filter alleen:

 • Erfgoedzorgproject Kantuta (Boliviaanse folkloristisch-culturele vereniging (Halle) i.s.m. AIF+(Actieve Interculturele Federatie), Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Het Firmament: trajectbegeleiding immaterieel en materieel erfgoed.
 • Lokalisatie jazzcollecties, o.a.:
  • Jazzcentrum Vlaanderen (Dendermonde) collectiebeschrijving en adviesverlening.
  • Collectie Juul Anthonissen i.s.m. gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Karakter: begeleiding overdracht collectie en advies erfgoedzorg.
 • Lokalisatie populaire muziek:
  • Actualisering eindrapport populaire muziek (2011)
  • Resonantiegesprek: overleg met stakeholders over audio/audiovisuele collecties in de populaire muzieksector
 • Valorisatie Hawaïaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum
 • Klankatlas: curatorschap rond valorisatie van muzikaal erfgoed
 • Bevraging audiovisuele archieven en collecties bij muziekorganisaties i.s.m. Kunstenpunt, PACKED
 • TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de KunstenSector): medewerking ontmoetingsmoment
 • Jukebells: begeleiding ontwikkeling smartphone-app voor beiaard
 • Collegium Vocale Gent: begeleiding archiefzorg
 • Samenwerking k.ERF en Het Firmament rond erfgoedzorg voor verenigingen Geel
 • Overleg LEOV (Landelijke expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn