Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 
 • Doeboek muzikaal erfgoed: eerste uitgave en verspreiding van de gids voor alle muzikaal erfgoed
 • Lancering blog muzikale straatnamen, een project rond herinneringscultuur van het muzikaal verleden
 • Expertisedossier metadata geluidsdragers i.s.m. PACKED
 • Tweede inspiratiedag voor hafaverenigingen i.s.m. Stadsarchief Diest
 • Deelname CULKAS, Kopenhagen, project rond interculturele en intergenerationele overdracht van cultureel erfgoed
 • Waardering en herbestemming audiotapes Denijs Dille (1904-2005, Béla Bartókkenner)
 • Identificatie en wetenschappelijke beschrijving Hawaiaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum
 • Begeleiding erfgoedproject MATRIX en 15 jaar TRANSIT (Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant)
 • Van Erfgoedzorg in de Kunsten naar TRACKS: lancering van toolbox voor archief- en erfgoedzorg voor kunstorganisaties, ism met PACKED, Het Firmament, CVAa, BAM, Archiefbank Vlaanderen, FARO, Forum voor Amateurkunsten, Kunstenpunt
 • Samerwerking met erfgoedcel k.ERF en expertisecentrum LECA over bedelzangtradities
 • Publicatie themapagina’s rond hafabra-erfgoed
 • Lokalisatie jazzerfgoed (diverse collecties)
 • Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Filter alleen:

 • Doeboek muzikaal erfgoed: eerste uitgave en verspreiding van de gids voor alle muzikaal erfgoed
 • Lancering blog muzikale straatnamen, een project rond herinneringscultuur van het muzikaal verleden
 • Expertisedossier metadata geluidsdragers i.s.m. PACKED
 • Tweede inspiratiedag voor hafaverenigingen i.s.m. Stadsarchief Diest
 • Deelname CULKAS, Kopenhagen, project rond interculturele en intergenerationele overdracht van cultureel erfgoed
 • Waardering en herbestemming audiotapes Denijs Dille (1904-2005, Béla Bartókkenner)
 • Identificatie en wetenschappelijke beschrijving Hawaiaans muziekhandschrift i.s.m. Het Damiaancentrum
 • Begeleiding erfgoedproject MATRIX en 15 jaar TRANSIT (Festival van Vlaanderen – Vlaams-Brabant)
 • Van Erfgoedzorg in de Kunsten naar TRACKS: lancering van toolbox voor archief- en erfgoedzorg voor kunstorganisaties, ism met PACKED, Het Firmament, CVAa, BAM, Archiefbank Vlaanderen, FARO, Forum voor Amateurkunsten, Kunstenpunt
 • Samerwerking met erfgoedcel k.ERF en expertisecentrum LECA over bedelzangtradities
 • Publicatie themapagina’s rond hafabra-erfgoed
 • Lokalisatie jazzerfgoed (diverse collecties)
 • Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur)
 • Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger
 • Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed)
 • Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg
 • Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten)
 • Deelraad Erfgoed, Stad Leuven
 • Muziekoverleg
 • IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn