Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Werking

Lancering Muziekbank Vlaanderen versie II: databank voor muziekarchieven en -collecties Coördinatie en samenwerking Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen Erfgoedzorgtraject voor hafaverenigingen i.s.m. VLAMO en het Huis van Alijn Herbestemmingsadvies historische bladmuziekcollectie VRO/VRK Basisinventarisatie muziekbestand Sint-Germanuskerk Tienen Basisinventarisatie muziekbestand Jozef van Achten Publicatie themapagina’s rond het Topstukkendecreet en muzikale topstukken Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant: Publieksdag Tienen Valorisatieproject rond herontdekte 18de-eeuwse kerkcollectie Turnhout (lezingen en concerten) Topstukkendossier van het Jezuïetenhandschrift Projectadvies bewaren en ontsluiten van partituren hedendaagse muziek i.s.m. MATRIX Collectie Ghysels: begeleidingscomité en onderzoeksopdracht Collectie Gelber: ontsluiting Themadag Volksmuziek met stakeholders Ontwikkeling van Muziekbank Vlaanderen, versie II op basis van Cometa Publicatie themapagina’s rond jazzerfgoed  

Vooronderzoeken betreffende noden en behoeften voor populaire muziek, jazz en volksmuziek Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Veldbevraging archiefinstellingen Hervorming Muziekbank Handleiding erfgoedzorg voor componisten i.s.m. MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] Erfgoedzorgprojet beiaardiers: lokalisatie van collecties en publicatie leidraad erfgoedzorg voor beiaardiers Valorisatie van de erfgoedcollectie m.b.t. de opening van het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout Themadag ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’  

Overzichtswerk i.s.m. Nederlands Muziek Instituut: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland Lokalisatieprojecten: Archieven van beiaardiers Interculturaliserende verenigingen: Mijnstreek Limburg en Roemeense gemeenschap in Brussel Opnamestudio’s Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Themadag 'Dag van het muzikaal erfgoed' Valorisatieprojecten: o.m. antifonaria van Watervliet en festival ‘Antwerpse stadsklanken’ Publicatie themapagina’s rond muzikaal erfgoed van de begijnen Publicatie themapagina’s rond beiaarderfgoed  


Filter alleen:

Werking

Lancering Muziekbank Vlaanderen versie II: databank voor muziekarchieven en -collecties Coördinatie en samenwerking Muziekbank Vlaanderen en Archiefbank Vlaanderen Erfgoedzorgtraject voor hafaverenigingen i.s.m. VLAMO en het Huis van Alijn Herbestemmingsadvies historische bladmuziekcollectie VRO/VRK Basisinventarisatie muziekbestand Sint-Germanuskerk Tienen Basisinventarisatie muziekbestand Jozef van Achten Publicatie themapagina’s rond het Topstukkendecreet en muzikale topstukken Overleg LEOV (Landelijke Expertisecentra en Organisaties voor Volkscultuur) Overleg OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) belangenbehartiger Trekkersoverleg Immaterieel Cultureel Erfgoed Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (Kunsten en Erfgoed) Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht (FARO): overleg Begeleidingscomité Collectie Ghysels (mechanische muziekinstrumenten) Deelraad Erfgoed, Stad Leuven Muziekoverleg IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), working group AMA (Access to Music Archives)  

Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant: Publieksdag Tienen Valorisatieproject rond herontdekte 18de-eeuwse kerkcollectie Turnhout (lezingen en concerten) Topstukkendossier van het Jezuïetenhandschrift Projectadvies bewaren en ontsluiten van partituren hedendaagse muziek i.s.m. MATRIX Collectie Ghysels: begeleidingscomité en onderzoeksopdracht Collectie Gelber: ontsluiting Themadag Volksmuziek met stakeholders Ontwikkeling van Muziekbank Vlaanderen, versie II op basis van Cometa Publicatie themapagina’s rond jazzerfgoed  

Vooronderzoeken betreffende noden en behoeften voor populaire muziek, jazz en volksmuziek Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Veldbevraging archiefinstellingen Hervorming Muziekbank Handleiding erfgoedzorg voor componisten i.s.m. MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] Erfgoedzorgprojet beiaardiers: lokalisatie van collecties en publicatie leidraad erfgoedzorg voor beiaardiers Valorisatie van de erfgoedcollectie m.b.t. de opening van het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout Themadag ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’  

Overzichtswerk i.s.m. Nederlands Muziek Instituut: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland Lokalisatieprojecten: Archieven van beiaardiers Interculturaliserende verenigingen: Mijnstreek Limburg en Roemeense gemeenschap in Brussel Opnamestudio’s Medewerking aan onderzoek 'Populaire muziek in de 19de en 20ste eeuw in Vlaams-Brabant' i.s.m. Kadoc, Liberaal Archief, ADVN en Amsab-ISG Themadag 'Dag van het muzikaal erfgoed' Valorisatieprojecten: o.m. antifonaria van Watervliet en festival ‘Antwerpse stadsklanken’ Publicatie themapagina’s rond muzikaal erfgoed van de begijnen Publicatie themapagina’s rond beiaarderfgoed